Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De uitnodiging van de Staten aan Refineria Isla Curaçao bv (Isla) om morgen in een centrale commissievergadering te praten over de financiële verplichtingen van het bedrijf jegens het personeel is gisteren door directeur Vanessa Flores afgeslagen.

islaBelangrijkste reden is dat Isla nog altijd voldoet aan haar verplichtingen en niet inziet waarom daarover een publieke discussie gevoerd moet worden. Wel nodigt Flores de Staten uit om een bezoek af te leggen aan Isla waar gesproken kan worden met directie en personeel over de toekomst van de raffinaderij.
Flores schrijft verder: ,,Zoals bekend opereert Refineria Isla al 34 jaar op Curaçao. Gedurende deze 34 jaar is het bedrijf een goed lid geweest van de samenleving en zijn alle op Curaçao geldende wetten gerespecteerd en toegepast. In dit kader heeft Isla altijd aan al haar verplichtingen jegens de werknemers die in dienst zijn voldaan. Het afgelopen jaar was een moeilijk jaar voor Isla. Ondanks deze moeilijke omstandigheden voldoet Isla nog altijd aan haar verplichtingen ten aanzien van de werknemers. Alle werknemers krijgen hun salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook worden belastingen en sociale premies ingehouden en afgedragen. Het is belangrijk te benadrukken dat Isla onlangs een olieschip binnen heeft gekregen waarvan de olie nu verwerkt wordt om zo meer inkomsten te hebben en aan de betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen. Door een kortsluiting op 4 november in de Curaçao Refinery Utilities (CRU)-plant was Isla genoodzaakt het olieverwerkingsproces weer stop te zetten. We hopen dat CRU weer snel gerepareerd is zodat de raffinaderij weer kan draaien. Isla wil de Staten er ook op wijzen dat op 31 oktober een brief is gestuurd door de directeur van PdVSA, Manuel Quevedo, aan de regering waarin aangeboden wordt de raffinaderij nog een jaar te blijven exploiteren vanaf januari 2020 waarmee 900 banen gegarandeerd blijven.”
Overigens kan de CRU sinds deze week weer stoom produceren en kan de raffinaderij eerdaags weer opgestart worden. Medewerkers van het Nederlandse bedrijf Kema komen onderzoeken hoe de kortsluiting heeft kunnen gebeuren.
Leden van de Isla-vakbonden zijn begin vorige week naar Caracas vertrokken in verband met onderhandelingen over de afvloeiingsregeling van personeel. Er is sindsdien nog niets over de resultaten van deze besprekingen vernomen.
De plaatsvervangend Statenvoorzitter nodigde de Refineria Isla uit in de vergadering waarbij ook de vakbondscentrale SGTK aanwezig is.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).