Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De regering van Curaçao heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen de aanwijzing. Dit heeft zij gedaan door een beroepschrift in te dienen bij de Raad van State tot het vernietigen van de aanwijzing, althans tot het zodanig wijzigen ervan dat Curaçao de tekorten met ingang van 2021 in vijf jaar compenseert in plaats van met ingang van 2020 en in drie jaar zoals in de aanwijzing opgenomen.

bezwaarHet bezwaarschrift is - zo blijkt nu - reeds op 23 augustus ingediend. De regering is van mening dat de Rijksministerraad niet in redelijkheid tot de aanwijzing in haar huidige vorm heeft kunnen komen en stelt de behandeling van het beroepschrift met vertrouwen tegemoet te zien.
Op 12 juli heeft de Rijksministerraad (RMR) besloten Curaçao conform advies van het College financieel toezicht (Cft) en zoals bedoeld in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten een aanwijzing op te leggen. De aanwijzing strekt tot het bereiken van begrotingsevenwicht in de begroting van 2019, het compenseren van de tekorten die zijn gerealiseerd in 2017 en 2018 en mogelijk 2019, in een periode van drie jaar beginnende in 2020. Ten slotte strekt de aanwijzing tot het vóór 31 december 2022 aflossen van schulden aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
In een reactie stelt de regering dat het kabinet voor duurzaam houdbare overheidsfinanciën staat. ,,De overheidsfinanciën ontwikkelen zich echter niet in een vacuüm, maar zijn onlosmakelijk verbonden met de economie van het eiland. Het is geen geheim dat de Curaçaose economie al jaren in een recessie verkeert; er is geen groei in de economie. Zonder een groeiende economie ontstaat er meer werkloosheid en zal de publieke dienstverlening verschralen. Er zijn immers steeds minder middelen om te investeren in de samenleving.”
De regering is van mening dat enkel bezuinigingen niet het antwoord is op de problemen waarmee de Curaçaose samenleving worstelt. In aanloop naar de vergadering van de Rijksministerraad heeft de regering dan ook intensieve onderhandelingen gevoerd met Nederland over een akkoord van samenwerking en ondersteuning bij het uitvoeren van de Groeistrategie van Curaçao. Dit akkoord is ook op 12 juli gesloten en is inmiddels in uitvoering. De Groeistrategie is gericht op het doorvoeren van hervormingen in het overheidsapparaat en in de economie, die Curaçao in staat stellen het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen waar het mee kampt.
In het beroepschrift heeft de regering wederom benadrukt dat het streven naar duurzaam begrotingsevenwicht van groot belang is voor de toekomst van het land. Dit begrotingsevenwicht kan echter niet worden bereikt zonder economische groei, aldus de regering. ,,Voor het bereiken van economische groei zijn investeringen en tijd nodig. Dit uitgangspunt is ook door Nederland onderkend bij de ondertekening van het Groeiakkoord. Daarnaast heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gewaarschuwd voor een te snelle verlaging van het uitgavenplafond van de overheid, gelet op de ernstige economische krimp die daarmee kan worden ingezet. Een dergelijke handelwijze werkt dus averechts. De regering is dan ook van mening dat de Rijksministerraad niet in redelijkheid tot de aanwijzing in haar huidige vorm heeft kunnen komen en ziet de behandeling van het beroepschrift met vertrouwen tegemoet.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).