Van een onzer verslaggevers
Willemstad - George ‘Jorge’ Jamaloodin, veroordeeld voor uitlokking van de moord op politicus Helmin Wiels, is niet van plan om 28 jaar gevangen te zitten ‘voor iets dat hij niet heeft gedaan’. ,,Daarvoor is een eerlijke rechtspleging onontbeerlijk.”

sulvaranDat stelt advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, namens het verdedigingsteam van Jamaloodin. De verdediging zet in een opiniebijdrage elders in het Antilliaans Dagblad grote vraagtekens bij de rechter in deze zaak en het Hof van Justitie in het algemeen.
In zijn opinieartikel ‘Wie behoedt ons voor deze rechters?’ opent Sulvaran de aanval op de rechterlijke macht. ,,Een deugdelijke inhoudelijk onderbouwde motivering ontbreekt in het vonnis. Objectief vastgestelde en te controleren onjuistheden worden gewoon door het gerecht genegeerd”, meent de advocaat van Jamaloodin, die aangeeft dat ‘tegen rechterlijke willekeur niemand is opgewassen’.
,,Vanuit strikt juridisch oogpunt is het gebruik van het bewijs tegen Jamaloodin het meest kwestieus.” Daarvoor verwijst Sulvaran naar ‘drie gerenommeerde en hoog aangeschreven Nederlandse deskundigen’ die onafhankelijk van elkaar dezelfde conclusie getrokken.
,,Te weten, professor Ton Derksen, professor Peter van Koppen en mr. dr. Bas de Wilde. Deze deskundigenrapporten zijn tezamen met het feitenonderzoek van recherchebureau A Fondo integraal door de rechter onderdeel gemaakt van het procesdossier. Dat geeft de rechter de verplichting om hier op in te gaan. Echter, in het vonnis wordt opmerkelijk genoeg hierover met geen woord gerept.”
Reeds om die reden bevestigt Jamaloodins veroordeling van afgelopen vrijdag ‘dat er iets behoorlijk mis is’, aldus Sulvaran. ,,Jamaloodin is in de zaak Maximus vanaf het begin niet als onschuldig beschouwd of behandeld”, beweert de advocaat met grote stelligheid. Hij verwijst naar een persverklaring van het Hof waarin ‘Jamaloodin met naam en toenaam als moordopdrachtgever is aangeduid voordat hij überhaupt gedagvaard werd’.
,,Daarmee werd zijn lot op voorhand bezegeld. De individuele beroepsethiek van rechters had hem juist voor deze schending moeten behoeden. Beroepsethiek staat kennelijk niet erg hoog in het vaandel bij dit Hof.” Jamaloodin was al bij voorbaat publiekelijk veroordeeld als dader van de moord op Wiels, aldus het advocatenteam.
Meer over dit onderwerp, zie https://antilliaansdagblad.com/abonnees


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.