Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Voor de afgifte van paspoorten wordt voortaan voor personen van achttien jaar en ouder 200 gulden in rekening gebracht. Dat is honderd gulden duurder dan voorheen. Personen van 0 tot 17 blijven 100 gulden betalen. Daartoe heeft de Staten eerder deze week besloten.

paspoortMinister Armin Konket (MAN) van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) legde uit wat er allemaal opgenomen is in het tarief voor een paspoort. Hierbij komen onder andere kosten voor personeel, huisvestingskosten, materiaal en overheadkosten kijken. De behandeling van de wijziging van de landsverordening voor de leges van paspoorten dateert al uit 2015. De voornaamste reden voor de wijziging is dat het huidige tarief de kosten niet meer zou dekken, waaronder de afdracht van 88 gulden aan het Koninkrijk, zo legde Konket uit.
Eerder liet premier Eugene Rhuggenaath (PAR) al weten dat een aantal door de overheid aangeboden diensten in tarief zullen stijgen. Volgens de minister-president leek het alsof de diensten - met de tarieven die tot nu toe werden gehanteerd - door de overheid worden gesubsidieerd in plaats van dat daar inkomen uit wordt gegenereerd.
Ondertussen zijn in Nederland de tarieven voor de uitgifte van paspoorten ook al gestegen. Daar betalen personen jonger dan 18 volgens de website van de Rijksoverheid 53,97 euro en personen van 18 jaar of ouder 71,37 euro.
Konket beargumenteerde in de Staten dat met het nieuwe tarief het paspoort voor personen tot 17 jaar vijf jaar geldig blijft, maar dat het paspoort voor personen van 18 jaar en ouder ‘voortaan 10 jaar geldig zal zijn’. Dit is echter al jaren het geval.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).