‘Geen gewekt vertrouwen; geen vrijstelling van BBO’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - ,,De enkele mededeling van de minister rechtvaardigt geen te honoreren beroep op gewekt vertrouwen.” Zo eindigt de Curaçaose belastingdeskundige Julian Lopez Ramirez, partner van Deloitte Dutch Caribbean op Curaçao, een recente bijdrage voor NL Fiscaal.

brugsimpsonbayOnder de kop ‘Geen gewekt vertrouwen; geen vrijstelling van BBO’ beschrijft Lopez Ramirez de kwestie: ,,De regering van Sint Maarten heeft in 2010 het plan opgevat om een brug aan te leggen (het project). X (nv; belanghebbende) was een van de aannemers van het project. X is haar werkzaamheden voor het project op 3 mei 2012 gestart. Op verzoek van de opdrachtgever heeft X ter zake van haar werkzaamheden geen belasting op bedrijfsomzetten (BBO) in rekening gebracht. Na een boekenonderzoek heeft de Inspecteur deze BBO bij X nageheven.”
De Hoge Raad heeft enige tijd terug uitspraak gedaan in deze zaak, zo blijkt. Auteur Lopez Ramirez meldt dat aannemer X zich op het standpunt heeft gesteld dat ter zake van de door haar in het kader van het project verrichte werkzaamheden géén BBO mag worden nageheven.
,,Zij betoogt daartoe onder meer dat een dergelijke naheffing in strijd is met beginselen van behoorlijk bestuur, met name het vertrouwensbeginsel. Volgens X is door de minister namelijk de toezegging gedaan dat in het kader van het project verrichte leveringen en diensten zouden worden vrijgesteld van BBO.”
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba had geoordeeld dat een toezegging van de minister als uitvoerder van de wet om de prestaties van X vrij te stellen van BBO, zozeer in strijd zou zijn met de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten, dat de aannemer in redelijkheid niet op de nakoming daarvan mocht rekenen.
,,Tegen dit oordeel heeft X cassatieberoep ingesteld, maar de Hoge Raad verklaart dit ongegrond”, aldus het artikel voor NL Fiscaal. De mededeling van de minister rechtvaardigt geen te honoreren beroep op gewekt vertrouwen, is de conclusie.
In een noot meldt Lopez Ramirez verder: ,,Inhoudelijk gaat het in deze zaak om een aan belanghebbende opgelegde naheffingsaanslag in de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) over het tijdvak 1 december 2012 tot en met 31 december 2012. Deze naheffing hield verband met het feit dat belanghebbende geen BBO in rekening had gebracht omdat zij meende, op basis van een eerdere toezegging van de minister van Financiën, dat er een recht op vrijstelling voor de BBO zou zijn ontstaan.”
De brug waar het om gaat is de Causeway Bridge, een verbinding tussen het vliegveld (Princess Juliana International Airport) en de oostzijde van de Simpson Bay Lagoon met als blikvanger een draaibrug. Volker Construction International (VCI) en Volker Stevin Caribbean (VSC) - dochterbedrijven van het beursgenoteerde VolkerWessels - wonnen de aanbesteding in 2012. Vorig jaar werd bekend dat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst Fiod de twee dochterbedrijven van de bouwonderneming onderzocht; mogelijk zouden er steekpenningen zijn betaald voor het verkrijgen en uitvoeren van opdrachten op Sint Maarten.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).