Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Alle scholen moeten over een veiligheidsplan beschikken. Hiervoor kan de school samenwerken met de buurt, de politie en andere relevante partijen om de veiligheid rond en in de school structureel te verbeteren.

scholenDat zei minister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) gisteren bij de conferentie ter ere van de opening van het nieuwe schooljaar. Dit jaar stond de conferentie in het teken van veiligheid in en rondom scholen. Hiervoor werd gisteren ook en samenwerkingsprotocol getekend tussen de minister van OWCS, die van Justitie en het Openbaar Ministerie.
Tijdens haar openingstoespraak benadrukte de minister dat veiligheid van groot belang is ‘op de scholen op Curaçao en zeker bij de openbare scholen’. ,,Leerlingen en medewerkers moeten zich tijdens hun verblijf op onze scholen veilig kunnen voelen”, aldus Alcalá-Wallé. Deze veiligheid betreft - aldus de minister - zowel fysieke als sociale veiligheid. De fysieke veiligheid betreft de gebouwen en de inrichting ervan (een brandblusser die het doet, bewaakte toegang tot de school, een nooduitgang die niet geblokkeerd is, meubilair dat stevig is en verkeersveiligheid rond de school). ,,Dit houdt tevens in dat er voor de scholen bijvoorbeeld ontruimingsplannen zijn, die regelmatig moeten worden gecontroleerd en beproefd. Ook moet er aandacht zijn voor veiligheidsvoorwaarden in de gebouwen en andere zaken die we minder snel in verband brengen met veiligheid, zoals bijvoorbeeld brandstichting, inbraken en vernieling. Die kunnen ook een doorslaggevende invloed hebben op de veiligheid en met name het veiligheidsgevoel op school.”
De sociale veiligheid duidt op het gevoel van bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in en rondom de school (tijdens de lessen, in de pauze en tussenuren, de contacten met de leerkracht, de leerling, de mentor, de ouders, tijdens pauzes en tussenuren). Sociale veiligheid heeft te maken met tal van zaken zoals het bestrijden en voorkomen van pesten, agressie, seksuele intimidatie en mentaal en fysiek geweld, vandalisme, wapenbezit, diefstal, insluiping en drugs- en drankgebruik.
Een ander fenomeen waar de minister tijdens haar toespraak bij stilstond: ‘happy slapping’. ,,Het bewust provoceren van gevechten en drama’s om later via sociale media te pesten. Ook dit leidt tot een gevoel van onveiligheid”, aldus de bewindsvrouw. ,,Wij moeten samen een school waarborgen met een sociaal veilige leeromgeving: offline én online. Een sociaal veilige leeromgeving is een omgeving waarin iedere leerling en professional zich gerespecteerd en aanvaard voelt, ongeacht religie, afkomst of seksuele geaardheid, en waar men gevrijwaard is van ongeoorloofd gedrag en geweld. Bovendien biedt de leeromgeving een zodanige kwaliteit dat veilig leren gewaarborgd is (fysieke veiligheid).”
Er moet volgens Alcalá-Wallé dus een sociaal veilige omgeving zijn voor de hele schoolpopulatie. ,,Dit laat de onderwijsprestaties bij de leerlingen stijgen”, zo stelt de minister. Die veiligheid op school moet door alle actoren gecreëerd worden: de regering, de scholen, de buurt, het onderwijzend en ondersteunend personeel, de ouders, de leerlingen, maar ook eenieder die betrokken is bij de school. ,,Wij hebben allen een taak in dezen”, aldus de minister. De regering draagt bijvoorbeeld zorg voor de wetgeving op Curaçao; de scholen moeten over een veiligheidsplan beschikken; en ook de ouders hebben een rol. ,,Al deze exercities kunnen we niet geïsoleerd doen, maar in breder verband.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.