Arbitragecommissie buigt zich over vergoeding Land parkeren binnenstad
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Over een maand zal de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Zita Jesus-Leito (PAR), een nieuwe aanbestedingsprocedure starten voor het parkeerbeheer in de binnenstad.

parkeermeter2Ondertussen moet met de hulp van een arbitragecommissie worden nagegaan wat de Parking Authority Curaçao (PAC) de regering schuldig is aan gebruiksrechtvergoeding. De Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) concludeerde in een vervolgonderzoek in november vorig jaar dat het om een bedrag zou gaan van 5,5 miljoen gulden aan inkomstenderving tot nu toe.
,,De punten waaraan de aanbesteding moet voldoen, worden op dit moment nader uitgewerkt. De nieuwe overeenkomst zal voor vijf jaar aangegaan worden. Het is dus helemaal niet gezegd dat de Parking Authority Curaçao na het aflopen van het tienjarig contract in februari 2020 het parkeerbeheer zal voortzetten”, aldus Jesus-Leito tegenover deze krant.
Over het daadwerkelijke bedrag van misgelopen gebruiksrechtvergoeding kan de minister niets zeggen. ,,We moeten via een arbitragecommissie tot een bedrag komen. De bedragen worden vastgesteld op basis van de jaarverslagen, die er wel zijn, maar niet geauditeerd. Dat proces is nu gaande”, zo legt de VVRP-minister uit. Zij stelt er direct bij dat de verschillende regeringen over de afgelopen tien jaar ‘heel erg fout’ geweest zijn. ,,Zij hebben nimmer een beheersovereenkomst getekend, nooit geauditeerde jaarverslagen afgedwongen en ook niet achter de inning van het gebruiksrecht gezeten. Op dit moment haal ik al die achterstanden in. Zo is onlangs de ‘Landsverordening goedkeuring looptijd overeenkomst Global Metals nv (de handelsnaam voor de Parking Authority Curaçao, red.)’ aan de Staten aangeboden. Ook de bijbehorende beheersovereenkomst die járen op zich heeft laten wachten zal aan de Staten voorgelegd worden.” Volgens de minister zijn alle aanbevelingen van de ARC, die eind 2018 in een vervolgonderzoek opgeschreven zijn, meegenomen.
,,Het heeft twee jaar geduurd om alles rond de PAC uit te zoeken. Met alle kennis die we nu hebben, kunnen we een goede aanbesteding starten met daarin belangrijke eisen die aan de uitvoering gesteld worden.”
Op pagina 4
Aanbevelingen ARC


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).