Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De zorg aan patiënten in het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) staat ‘ernstig onder druk’ nu er ook een structureel tekort is ontstaan aan geneesmiddelen.

sehos ,,We kunnen niet nog een maand wachten voordat er een financiële oplossing is gevonden”, zegt Joris Schakel, voorzitter van de medische staf.
De medische staf van het ziekenhuis luidt in een persbericht de noodklok. Door het tekort aan medicijnen worden onder andere patiënten met kanker en hiv ‘niet op de vereiste wijze of helemaal niet’ behandeld. Dat is voor de medisch specialisten ‘onacceptabel’. Het medisch stafbestuur staat achter de Sehos-directie en doet een oproep aan de overheid om snel over de brug te komen met een financiële injectie. ,,We kunnen niet nog een maand wachten op de uitkomst van een onderzoek”, zegt Schakel, die zelf internist is.
Het punt is bereikt dat medisch specialisten voor de keuze staan of het nog wel verantwoord is een behandeltraject te beginnen. ,,Als met een behandeling wordt begonnen, moet je die ook kunnen afronden. Je wilt niet het risico lopen dat je halverwege niet verder kunt. Het alternatief is dat we patiënten meteen aan het begin van een behandeling naar het buitenland uitzenden”, zegt Schakel. Daarvoor zal een arts in geval van twijfel moeten kiezen.
Begin juli besloot de Sehos-directie in overleg met de medische staf al om alleen nog spoedeisende operaties uit te voeren. Geplande, electieve ingrepen zijn uitgesteld. Die maatregel was nodig om te voorkomen dat de veiligheid en continuïteit van zorg in gevaar kwam door een gebrek aan personeel, materiaal en middelen. Sindsdien is de financiële situatie verslechterd. Schakel: ,,Het raakt niet alleen meer de OK. Wij merken dat ook de medicijnen niet altijd voorradig zijn. Dan moet je als arts beslissen of een behandeling nog door kan gaan.” De stafvoorzitter zegt dat de medische staf niet vaak naar buiten treedt, maar dat de nood dringt. ,,De overheid moet niet langer dralen en een beslissing nemen.”
De financiële problemen van Sehos slepen al jaren voort en liggen verankerd in de budgetvergoeding die het ziekenhuis krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de zorg aan het overgrote deel van de patiëntenpopulatie (90 procent) die valt onder de basisverzekering ziektekosten (budget). Sehos is in beroep gegaan tegen de ministeriële beschikking voor een zorgbudget van 135 miljoen gulden voor 2018, omdat dat op basis van de begroting voor dat jaar 138,3 miljoen gulden zou moeten zijn. Schakel vindt dat de discussie over de hoogte van het budget in een later stadium moet worden uitgevochten. ,,Niet nu. Dat gaat ten koste van de continuïteit van zorg.”
De medische staf benadrukt in het persbericht dat zij volledig achter de aangeleverde data en cijfers staat die door de directie zijn aangeleverd en ‘een overzicht geven van het benodigde budget’. Schakel: ,,We zijn continu in overleg met de raad van bestuur en steeds weer komt er een onderdeel van de zorg ter sprake waar het niet loopt. Het zal voorlopig wel passen en meten blijven, maar zo gaat het niet langer.”
Sehos wilde per 1 april dit jaar de tarieven voor particulier verzekerden verhogen, die vormen zo’n tien procent van de patiënten, onder wie ook toeristen en onverzekerden. Maar de tariefsverhoging werd teruggedraaid nadat er veel ophef over ontstond en particuliere verzekeringsmaatschappijen protesteerden. In het jaarverslag 2017 geeft de Sehos-directie aan ‘dat uit onderzoek is gebleken dat de huidige tarieven in totaal leiden tot een tekort van ongeveer 23 miljoen gulden op de exploitatie van het ziekenhuis’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).