Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De documentatie van de begeleiding en de zorg binnen het leerlingvolgsysteem (LVS) moet verbeterd worden. Dat blijkt uit het rapport ‘De staat van het Onderwijs 2017-2018’ dat onlangs door de Inspectie Onderwijs is aangeboden aan de Staten.

lvs,,Het percentage van de scholen dat leerlingbesprekingen, rapportbesprekingen en handelingsplannen vastlegt in het leerlingvolgsysteem is minder dan 50 procent per onderwijssoort”, aldus de inspectie. Op minder dan de helft (38 procent) van de scholen voor funderend onderwijs (fo) geldt dat het onderwijskundig gedeelte van het leerlingdossier in het leerlingvolgsysteem is opgenomen, waardoor het opmaken van een onderwijskundig rapport vanuit het leerlingvolgsysteem mogelijk is, zo wordt ook vermeld. Uitgelegd wordt dat het LVS belangrijk is, want het kan een indicatie zijn voor de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de leerlingzorg op de scholen die door de overheid gesubsidieerd worden.
De Inspectie Onderwijs stelt ook vast dat het onderwijskundig gedeelte van het leerlingdossier op een meerderheid van de scholen binnen het fo niet gedigitaliseerd en niet compleet is. ,,Wat meestal ontbreekt, zijn de gegevens over de onderwijshistorie en leerresultaten (bij eventuele overstap tussen scholen en resultaten van toetsen), gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van leerlingen, gegevens over eventuele extra begeleiding die leerlingen krijgen, schriftelijke vastleggingen van de evaluatie van de zorg, eventuele psychologische onderzoeksrapporten en deskundigheidsverklaringen en handelingsplannen”, aldus het rapport.
Op de scholen voor voortgezet onderwijs (vo) is het onderwijskundig rapport, het in kaart brengen van de ontwikkeling van een leerling en de documentatie van de zorg niet gebruikelijk, volgens de inspectie. ,,Het leerlingvolgsysteem wordt vooral gebruikt voor het registreren van toetsresultaten en schoolrapporten. Binnen het arbeidsgericht onderwijs (ago) staat het gebruik van een leerlingvolgsysteem nog in de kinderschoenen. Dit roept vragen op ten aanzien van de efficiëntie van de begeleiding en de zorg aan de leerlingen”, aldus de inspectie.
Binnen het vo is het examendossier een onderdeel van het leerlingdossier. Het examendossier is grotendeels niet volledig gedigitaliseerd. Het onderwijskundig gedeelte van het leerlingdossier wordt over het algemeen op scholen voor vo verdeeld en apart bijgehouden, bijvoorbeeld in een zorgmap. Ook hier ontbreken meestal gegevens over onder andere de onderwijshistorie, leerresultaten, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.