Rechter wijst eis tegen GCB af
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Gaming Control Board mag weigeren de gokautomaten van het casino van Hotel Otrobanda te ontzegelen. Dat betekent dat defecte automaten niet gerepareerd of vervangen kunnen worden.

hotelotrobanda3Dat heeft de rechter dinsdag geoordeeld in het kort geding van Hotelmaatschappij Otrobanda tegen stichting Gaming Control Board (GCB). Niet GCB maar Hotel Otrobanda is in overtreding, zo luidt het vonnis, want het hotel ‘exploiteert een casino zonder te beschikken over de daarvoor vereiste vergunning’. Het hotelmanagement wilde via het Gerecht in eerste aanleg de medewerking van GCB afdwingen voor het verwijderen van de zegels op de defecte gokmachines, zodat die kunnen worden gerepareerd of vervangen. Directeur Frank Eustatia zei eerder dat de helft van de machines buiten werking is en dat daardoor de inkomsten met 50 procent zijn gedaald. Dat zou de belangrijkste reden zijn dat hotel en casino in het krijt staan bij verschillende schuldeisers.
Maar sinds 2013 geldt voor alle casino’s die een openstaande schuld hebben bij de GCB dat zij geen goedkeuring krijgen om uit bedrijf gezette machines te repareren. Dat geldt ook voor de vervanging van versleten apparatuur, aldus advocaat Michael Bonaparte eerder in zijn verdediging voor de stichting.
Op 16 december 2015 verloopt de termijn van drie jaar van de casinovergunning voor Hotel Otrobanda. Een voorlopige vergunning geeft een jaar respijt, maar op 31 augustus 2017 wijst GCB de aanvraag voor een nieuwe vergunning af. Op 12 september volgt de aankondiging van ‘uitoefening van bestuursdwang’ als de exploitatie van het casino doorgaat. Daarvan is het tot nu toe niet gekomen. GCB ‘gedoogt de illegale situatie’ omdat Hotel Otrobanda de minister van Economische Ontwikkeling inschakelt als bemiddelaar en een bezwaarschrift van het hotel nog op een beslissing van de minister van Financiën wacht.
Volgens het management van Hotel Otrobanda en Casino Áwasa kan alleen aan de financiële verplichtingen worden voldaan als de negatieve spiraal wordt doorbroken door de defecte gokautomaten te repareren en vervangen. Voor deze redenering heeft de rechter geen begrip, omdat de schulden aan GCB ‘al sinds 2012 niet worden betaald, dus lang voordat de huidige kwestie van de defecte automaten speelde’. Het is dan ook maar zeer de vraag of er wel betaling volgt nadat de machines zijn gerepareerd, aldus het vonnis.
De rechter wijst de vorderingen van Hotelmaatschappij Otrobanda af en stelt de nv in het ongelijk. De eis zou er toe leiden ‘dat GCB wordt verplicht om de bestaande illegale situatie niet alleen te gedogen maar ook te faciliteren’. De hotelmaatschappij ‘wil immers dat GCB actief meewerkt om het voortzetten van de verboden exploitatie van het casino rendabeler te malen’. Daartoe kan de waakhond op kansspelen ‘niet worden verplicht’. ,,Het feit dat de GCB vooralsnog een verboden situatie gedoogt, betekent niet dat zij ook gehouden is om die situatie te faciliteren”, aldus de rechter in zijn vonnis.
Dat Hotel Otrobanda financieel in zwaar weer verkeert, is bekend. Volgens Bonapart is het hotel behalve aan de GCB (275.000 gulden aan boetes en 9,8 miljoen voor een naheffingstoeslag), miljoenen schuldig aan hypotheekverstrekker Girobank (13 miljoen gulden) en aan de Ontvanger (9 miljoen gulden). In december vorig jaar besloot de bank tot de openbare verkoop van het onroerend goed. Die liep mis, maar tijdens het kort geding komt naar voren dat Girobank ‘de veiling dreigt te hervatten’. Daarnaast kan de Ontvanger beslissen tot een bodembeslag en heeft GCB executoriale beslagen gelegd, zo stelde advocaat Bonapart in zijn pleitnotities.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).