Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Refineria Isla Curaçao is gisteren begonnen met het opstarten van Thermal Cracker 1 (TC-1). Aldus woordvoerder Earl Balborda, die aangeeft dat gisterochtend een zogeheten ‘feed cut in’ werd uitgevoerd.

balbordaDeze TC-1 heeft in het verleden vaker zware ruwe olie verwerkt. De directie geeft aan hierbij alles in het werk te stellen efficiënt te werk te gaan zodat de bevolking er zo min mogelijk overlast van ondervindt.
Desgevraagd bevestigt de woordvoerder dat het de bedoeling is om een relatief kleine, nog resterende voorraad van 400.000 vaten die opgeslagen ligt bij de terminal te Bullenbaai in te zetten voor raffinage. Daarvoor was toestemming nodig en deze werd intussen verkregen van Isla-moederbedrijf Petróleos de Venezuela (PdVSA). Hiermee kan de raffinaderij voorlopig zo’n vier weken vooruit, althans zolang zal het productieproces van deze hoeveelheid bedragen.
Wat betreft de inhoud van de 400.000 vaten bij Bullenbaai, deze bestaat deels uit Tia Juana Pesado (TJP); zeer zware ruwe olie waar voornamelijk smeerolie van kan worden geproduceerd. En deels uit het lichtere Santa Barbara. Dit laatste is goed voor raffinage tot benzine en kerosine, waar in financieel opzicht hogere rendementen mee kunnen worden behaald.
De hoeveelheid Santa Barbara is echter onvoldoende om het hele proces op te starten voor een raffinaderij met een capaciteit van ruim 200.000 vaten per dag.
Door TJP en Santa Barbara te mengen kan Isla er fuel oil (stookolie) van produceren, hoewel dit dus minder oplevert dan bijvoorbeeld benzine. Fuel oil wordt afgezet aan het lokale nutsbedrijf Aqualectra en aan Curaçao Refinery Utilities (CRU), leverancier van stroom, stoom, perslucht en water ten behoeve van de raffinaderij. Isla heeft de contractuele verplichting om CRU, dat eigendom is van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK), maandelijks circa 60.000 vaten fuel oil te leveren. Overigens zonder (contante) betaling.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).