Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Ook het schoolbestuur voor protestants onderwijs VPCO is in de pen geklommen en heeft een bericht aan medewerkers en ouders doen uitgaan.

sitekHierin staat dat het initiatief om aanstaande woensdag ‘op positieve wijze expressie te geven aan onze zorgen omtrent het onderwijs onrust lijkt te veroorzaken’ en wordt de actie om die reden in samenspraak met het bestuur afgelast dan wel uitgesteld.
,,Het is geenszins de bedoeling geweest van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs om zich aan te sluiten bij de acties van de (onderwijsvakbond, red.) Sitek die de samenleving ontwrichten. Het tegendeel is het geval. De VPCO keurt de werkwijze van de Sitek af en kan zich ook niet verenigen met al haar standpunten.”
Het initiatief van VPCO was er nu juist op gericht om de problemen die er zijn ‘op een positieve manier’ onder de aandacht te brengen. Nu het initiatief toch negatief wordt ingezet, lijkt het beter de actie nu niet door te laten gaan. Aldus algemeen directeur Maghalie van der Bunt-George. Het Antilliaans Dagblad is in het bezit van de brief.
Het protestants onderwijs op Curaçao kampt met de gevolgen van ontoereikende en ongelijke bekostiging en staat hierdoor onder druk. ,,Ook onze medewerkers worstelen met de uitdagende context waarbinnen ze onderwijs moeten verzorgen. Aan het begin van dit schooljaar luidden wij al de noodklok inzake onze eigen prangende situatie en de zorgen omtrent het onderwijs in zijn algemeenheid omdat niet alleen de VPCO te maken heeft met gebrek aan middelen en voorzieningen.”
Het is echter ‘nimmer de bedoeling geweest om de politiek, de maatschappij of de economie te ontwrichten’. ,,Ook is het nimmer onze bedoeling geweest om de minister van Onderwijs of haar ministerie aan te vallen. De problemen in het onderwijs zijn door de jaren gegroeid, en zijn niet door de huidige minister veroorzaakt.”
Van der Bunt-George stelt verder: ,,Wij zijn van mening dat iedereen in onze samenleving moet kiezen voor (het investeren in) onderwijs. Dit is onzes inziens een gezamenlijke verantwoordelijkheid van regering, de private sector, de stakeholders in het onderwijs - waaronder de VPCO - en ouders.”
Het doel van het schoolbestuur was ‘bewustzijn te creëren dat de grens is bereikt’. Ook wilde het schoolbestuur de medewerkers de kans geven ‘op positieve wijze uiting te geven aan hun zorgen’.
De algemeen directeur: ,,Wij betreuren het dat door de reactie van Sitek en anderen nu onze goedbedoelde gevraagde aandacht in een kwaad daglicht wordt gesteld. Hierdoor is ons initiatief niet langer constructief. Om deze reden hebben wij besloten ons initiatief op te schorten.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).