Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Voormalig president-directeur van de Centrale Bank, Emsley Tromp, is gisteren in hoger beroep integraal vrijgesproken van het opzettelijk onjuist doen van aangiften van de inkomstenbelasting.

emsleytrompEerder kwam het Gerecht in Eerste Aanleg op 17 november 2017 tot dezelfde conclusie, waarna het Openbaar Ministerie (OM), die een taakstraf van 240 uur of een vervangende hechtenis van 120 dagen en een geldboete van 10 miljoen gulden had geëist, hoger beroep aantekende. Gisteren liet Tromp middels zijn advocaten weten de hoop te koesteren ‘dat het OM het hierbij laat en geen beroep in cassatie instelt, want - zoals bij pleidooi gesteld - ‘enough is enough!’
Tromp werd belastingfraude in de privésfeer - met zijn pensioenstichting ETP (Emsley Tromp Pensioenen) - ten laste gelegd. Hij zou volgens het Openbaar Ministerie van 2006 tot en met 2014 opzettelijk onjuist - te laag - aangifte hebben gedaan van de inkomstenbelasting. In dit kader werd op 10 augustus 2016 onder leiding van de rechter-commissaris en in aanwezigheid van de officier van justitie een huiszoeking verricht in de woning van de voormalige directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Tromp was op dat moment in het buitenland.
Anders dan het Gerecht in Eerste Aanleg is het Hof van oordeel dat niet buiten redelijke twijfel is komen vast te staan dat de aangiften inkomstenbelasting 2006 tot en met 2014 onjuist zijn gedaan, zoals het Openbaar Ministerie ten laste heeft gelegd. ,,Reeds om die reden dient de verdachte te worden vrijgesproken”, aldus het Hof. ,,Maar zelfs als ervan wordt uitgegaan dat de aangiften onjuist zijn gedaan, kan niet buiten redelijke twijfel worden vastgesteld dat, zoals de verdachte door het Openbaar Ministerie wordt verweten, het aan zijn opzet is te wijten dat deze aangiften onjuist zijn gedaan.”
Het Hof vervolgt: ,,Redengevend daarvoor is kortgezegd dat deze aangiften - waarin de zogenoemde omkeerregeling werd toegepast - waren gebaseerd op een pleitbaar standpunt en dat deze aangiften door een fiscaal deskundige adviseur zijn verzorgd waarop de verdachte zeker wat betreft deze uiterst complexe belastingregeling mocht vertrouwen. Het Hof komt dan ook tot de conclusie dat het bewijs ontoereikend is om te kunnen vaststellen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het ten laste gelegde.”
Het is vooralsnog onduidelijk of het OM cassatie zal aantekenen in deze zaak. Wel kondigde het Openbaar Ministerie al eerder de zaak Saffier 2 aan, waarbij onderzoek zou worden verricht naar verdenkingen van corruptie en witwassen door Tromp.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.