Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Gerrit Schotte heeft hoger beroep ingesteld tegen de vervallenverklaring van zijn lidmaatschap in de Staten.

mfkzetelDat laat Statenvoorzitter William Millerson (PAR) tegenover deze krant weten. Totdat er een onherroepelijke uitspraak is in deze zaak, kan Schotte niet worden vervangen.
Dat betekent dat de vervanging - hetzij door Juniël Carolina of door Charetti Eduarda - waarover al geen consensus was bereikt binnen de partij, tijdelijk ‘on hold’ is gezet. Hiermee heeft Schotte vanuit gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) tijd gewonnen.
In een brief van 10 december 2018 gericht aan Konseho Supremo Elektoral meldt Statenvoorzitter Millerson het Hoofdstembureau dat Schotte op de grond van artikel 2 van de Landsverordening vervallenverklaring lidmaatschap Staten hoger beroep heeft ingesteld. ,,Vervanging van degene die heeft opgehouden lid van de Staten te zijn, is ingevolge artikel 3 van de genoemde landsverordening pas aan de orde nadat een onherroepelijke uitspraak is gedaan ter zake het ingestelde hoger beroep”, aldus de voorzitter van het parlement. ,,Ik vertrouw erop u hiermede voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.”
Het is vandaag precies een week geleden dat Schotte zich meldde bij SDKK om zijn gevangenisstraf van drie jaar voor onder andere ambtelijke corruptie uit te zitten. Op 27 november 2018 deed de Hoge Raad in Den Haag uitspraak in de zaak Babel, waarmee het lot van de voormalige premier van Curaçao werd bezegeld. Millerson liet vervolgens in een brief aan Schotte - die tot dat moment als fractievoorzitter van zijn partij MFK fungeerde - weten dat hij met het onherroepelijke strafvonnis ophield lid van de Staten te zijn.
Volgens de Landsverordening vervallenverklaring lidmaatschap van de Staten heeft het Statenlid dat na een onherroepelijke veroordeling ophoudt lid van de Staten te zijn, twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Het gaat hierbij niet om een beroep tegen de veroordeling, maar alleen tegen het vervallen lidmaatschap. Zodra de beroepstermijn ongebruikt is verstreken of het beroep ongegrond is verklaard, wordt de opengevallen plaats in de Staten vervuld, zo liet Arjen van Rijn, hoogleraar Staatsrecht aan de University of Curaçao eerder aan deze krant weten.
Nummer 6 op de lijst van MFK en de persoon die Schotte in de Staten eigenlijk zou moeten opvolgen is Juniël Carolina. Schotte heeft op maandag 3 december, tijdens zijn laatste persconferentie voor hij naar de gevangenis vertrok publiekelijk echter te kennen gegeven dat het zijn wens is dat Charetti Eduarda - die eerder al Statenlid was voor MFK - hem opvolgt. Dit zorgde voor een tweestrijd binnen de partij waarbij een groep die vindt dat Carolina - conform de regels - Schotte in de Staten moet opvolgen, lijnrecht kwam te staan tegenover de groep die de wensen van de partijleider wil opvolgen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.