Rhuggenaath: Verbaasd, verkeerde timing en onverwacht
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Er zijn genoeg indicaties dat er corruptieve handelingen hebben plaatsgevonden in het onderhandelingsproces voor een strategische partner voor de Isla raffinaderij. ,,En voor corruptie is er hier geen plaats.”

rdkDat stelt premier Eugene Rhuggenaath (PAR) in gesprek met deze krant, nadat hij de conclusie van het wederhoorproces met directeur Roderick van Kwartel van Refineria di Kòrsou (RdK) en de twee andere werknemers heeft bestudeerd.
De minister-president werd in september door een vertegenwoordiger van een van de kandidaten voor het strategisch partnerschap met de Isla benaderd met de informatie dat er sprake zou zijn geweest van een poging tot omkoping. ,,Ik heb dit meteen bekendgemaakt aan de president-commissaris, die een intern onderzoek heeft ingesteld op basis waarvan het besluit is genomen om de drie betreffende personen met verplichte vakantie te sturen”, aldus Rhuggenaath. ,,Dat proces steun ik volledig. Als zoiets ter kennis komt van de verantwoordelijke minister, de president-commissaris en de Raad van Commissarissen, wordt er verwacht dat dit serieus wordt genomen en dat de nodige stappen genomen worden.”
Toen uit het vooronderzoek volgens de premier al genoeg indicaties zijn gebleken dat er sprake was van corruptie heeft Rhuggenaath samen met president-commissaris Gilbert Martina dinsdag aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM). ,,Dit was een nodige stap. Het Openbaar Ministerie moet nu evalueren of nader onderzoek nodig is. We staan voor integriteit. En gezien de mogelijke schade die dit aanricht aan ons imago, kon ik niet anders dan stappen nemen om de integriteit te waarborgen. We moeten bewijzen bereid te zijn alle stappen te nemen.”
Woordvoerder Norman Serphos van het OM bevestigt desgevraagd de aangifte en stelt dat het een aangifte van ‘poging tot omkoping’ betreft. Over mogelijke strafrechtelijke vervolging wil de woordvoerder zich in dit stadium nog niet uitlaten. ,,Er moet nu eerst onderzoek worden verricht om na te gaan of zich daadwerkelijk strafbare feiten hebben voorgedaan.”
Deze krant meldde in de editie van gisteren reeds dat Van Kwartel samen met twee andere werknemers - een technisch expert die lid is van het onderhandelingsteam en een werknemer van RdK - met verplichte vakantie is gestuurd wegens een vermeende poging tot omkoping. Rhuggenaath stelt dat er buiten het traject van het onderhandelingsteam om gesprekken zijn gevoerd waarbij sprake zou zijn geweest van een poging tot omkoping. ,,Verbaasd, verkeerde timing en onverwacht”, zo beschrijft Rhuggenaath zijn reactie op het nieuws. ,,Het is betreurenswaardig, maar we blijven met de ‘eye on the prize’. Tijd is nu cruciaal, we moeten zo snel mogelijk de onderhandelingen afronden. Zeker wanneer heel Curaçao en vooral de mensen die werkzaam zijn bij de raffinaderij afhankelijk zijn van de ‘outcome’.
In de afwezigheid van Van Kwartel is oud-directeur van Curaçao Ports Authority (CPA) Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy tijdelijk belast met de dagelijkse leiding bij RdK. ,,De RvC tracht te waarborgen dat de reguliere werkzaamheden van RdK (inclusief die bij de CRU) en ook het biedingsproces niet geschaad zullen worden door de huidige ontwikkelingen en dat genoemd proces ordelijk en transparant kan worden doorlopen. De RvC wil geen enkel risico lopen dat dit proces verstoord kan worden”, zo stelt RdK in een officiële verklaring.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).