Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Nu het College financieel toezicht (Cft) tot de conclusie is gekomen dat de begroting van Curaçao sluitend en realistisch is, kan de regering - conform de Rijkswet - leningen aangaan om kapitaalinvesteringen te doen.

lenen Dat laat premier Eugene Rhuggenaath (PAR) tegenover deze krant weten.
Hoewel de verplichtingenstop op de kapitaaldienst nog niet officieel is opgeheven, is met het Cft de afspraak gemaakt dat de regering van Curaçao een voorstel zal indienen voor een kapitaalinvestering, waarin ook de herfinanciering van de leningportefeuille van 100 miljoen gulden die in 2020 komt te vervallen, wordt opgenomen. ,,Zodra dit verzoek is verzonden, volgt ook een verzoek van 60 miljoen gulden voor de dekking van de kapitaaldienst 2018”, aldus minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën.
Rhuggenaath en Gijsbertha stonden gisteren de pers te woord nadat het Cft een dag eerder had laten weten de Rijksministerraad (RMR) niet het advies te zullen geven voor een aanwijzing aan Curaçao. Rhuggenaath sprak van een ‘gezamenlijke inspanning’ en keek uit naar de mogelijkheden die er dankzij een gebalanceerde begroting weer zijn. ,,Het feit dat er een gebalanceerde begroting is, maakt de weg vrij voor de regering om nieuwe leningen aan te gaan om kapitaalprojecten uit te voeren die van groot belang zijn voor onze economie”, aldus de premier. ,,We hebben nu een opening gekregen om investeringen te plegen en het regeerprogramma uit te voeren en daaruit is het ‘Integraal plan van herstel en versterking van de samenwerkingsbanden binnen het Koninkrijk’ voortgevloeid. Vanaf het begin hebben wij ons hard gemaakt voor een beleid waarbij we blijven investeren in economische en sociale ontwikkeling, maar ook in het ambtenarenapparaat. Dat heb ik onlangs ook in een brief aan premier Rutte, als voorzitter van de Rijksministerraad, doorgegeven. In die brief hebben we duidelijk aangegeven dat in plaats van een traject van onzekerheid, we juist de ruimte moeten krijgen om te investeren, zeker gezien de huidige kwetsbare economische situatie en de sociale achterstand binnen de gemeenschap, maar ook gezien de investeringen die moeten worden gepleegd in het ambtenarenapparaat.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).