Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao en Sint Maarten zullen per 1 januari 2021 hun eigen munt hebben. Dan zal dus afscheid genomen worden van de Nederlands-Antilliaanse gulden, die ondanks de ontmanteling van de Nederlandse Antillen in 2010 nog altijd dienstdoet.

cbcsDat kondigde president ad interim van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) Leila Matroos-Lasten gisteren aan tijdens een bijeenkomst van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC). Op uitnodiging van de werkgeversorganisatie maakte zij tijdens een drukbezochte lunch in Renaissance haar strategisch beleidsplan voor de jaren 2018-2020 bekend.
Hoe de munt gaat heten en in welke vorm hij uitgegeven zal worden, dat is nog niet bekend. Matroos-Lasten nam een voorschot op de toekomst door met grote stelligheid te beweren dat die eigen munt er komt, hoe dan ook.
Verder was haar betoog ‘A glimpse into our future’ doorspekt met termen die het goed doen in een ondernemersomgeving anno 2018 en die ook passen bij een bank, zeker een Centrale Bank: transparant, efficiënt, effectief, innovatief, modern, klantvriendelijk en duurzaam.
De CBCS zal het voortouw gaan nemen op Curaçao en Sint Maarten, aldus de waarnemend president. De Centrale Bank krijgt wat Matroos-Lasten betreft een voorbeeldfunctie ‘die zijn weerga niet kent’.
De topfunctionaris trapte dan ook af met een filmpje waarin gedemonstreerd wordt hoezeer de wereld - vooral digitaal - in beweging is en hoe belangrijk het is om daarin mee te gaan, of liever nog: daarbij voorop te lopen. ,,Dit is geen science fiction; dit gebeurt nu”, stelde ze. ,,De technologie staat niet stil en dwingt ons als het ware om mee te doen. Daar kunnen we ook op Curaçao en Sint Maarten niet omheen. En het is belangrijk om mee te doen, want anders missen we de boot.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.