Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De problemen van PdVSA, zoals beslaglegging door ConocoPhilips, tankers met Venezolaanse olie die niet gelost kunnen worden, geen aanvoer van ruwe olie vanuit Venezuela voor Curaçao, waren allang voorzien.

liberiapeters Dat stelt oud-premier Maria Liberia-Peters, tevens ex-lid van het MDPT in gesprek met deze krant.
Liberia-Peters verklaarde dat naar aanleiding van bijvoorbeeld de rechtszaak waarbij PdVSA en andere partijen onlangs in een kort geding bij de rechtbank niet erin slaagden om de beslaglegging op de olie van de tanker Pericles op te heffen.
,,Eigenlijk heb ik mij voorgenomen om niets over het MDPT te zeggen, maar tegen het licht van de slechte economische situatie hier, de economische crisis in Venezuela, de grote onzekerheid over de Isla-raffinaderij, en de rechtszaken en beslagleggingen waarin PdVSA is betrokken, kan ik niets anders zeggen dan dat wij het hebben voorzien. Wij moeten niet verrast zijn. In deze moeilijke tijden is het zaak dat de regering, het bedrijfsleven en de kerken samen het volk informeren over wat er speelt. De brede dialoog moet erop gericht zijn om het volk in deze zware tijden een sprankje hoop te geven. En om voorbereid te zijn op alle mogelijke scenario’s. Niet om paniek te zaaien, maar om ervoor te zorgen dat het volk weet waar het aan toe is. Dat heb ik in de tachtiger jaren ook gedaan toen de Shell van het eiland wegging.”
In gesprek met deze krant verwoordde de oud-minister-president ook de grote zorgen die zij nu heeft: ,,Ik maak mij ernstig zorgen om een bericht dat ik begin juli las dat China miljarden dollars beschikbaar stelt om de raffinaderijen in Venezuela op te knappen, maar ook om ruwe olie te raffineren en - daar zit dus het venijn - een olieoverslag op een Venezolaans schiereiland te bouwen voor de doorvoer van olie via het Panamakanaal naar China. Realiseren wij ons wel wat dat voor Bullenbaai betekent? Ik wil geen paniek zaaien, maar vind wel dat wij oog moeten hebben voor de geopolitiek en wat dat voor ons betekent.”
Curaçao moet niet uit het oog verliezen dat Venezuela de grootste olievoorraad in de wereld heeft, aldus Liberia-Peters. ,,Het land is gezegend met de grootste olievoorraad in de wereld, ongeacht welke regering het land heeft en of Maduro de president is of niet, het maakt niet uit. Je hoort mensen vaak praten dat de fossiele brandstof straks niet meer nodig is, maar landen als China en India hebben die brandstof ook in de toekomst nodig.”
In het huidige contract met PdVSA ontvangt Curaçao relatief weinig voor de olieoverslag bij Bullenbaai, zo merkt Liberia-Peters op. ,,Wij moeten als land de kans benutten om na 2019 wel profijt te hebben van Bullenbaai, dat hebben wij nodig om de economie een boost te geven en gezond te houden. Daar ligt een kans voor ons en om dat voor elkaar te krijgen, is het nodig dat het volk goed geïnformeerd is over de alternatieven die er zijn. Dat wij weten welke kant wij uitgaan. Ik heb niet de indruk dat wij als land ‘on the ball’ zijn.”
Liberia-Peters maakt tot slot de volgende opmerking: ,,Er is heel veel kritiek gespuid op GZE, maar het bedrijf heeft net zoals wij rekening gehouden met het scenario dat PdVSA in de problemen kon komen. Er is niet voor niets een MoU met British Petroleum (BP) getekend, een van de vier grootste oliemaatschappijen. Denk je nu echt dat BP zich zo maar in een avontuur zou storten?”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.