Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - De invoering van de kinderbijslag heeft er op de eilanden in Caribisch Nederland mede voor gezorgd dat de doorsnee koopkracht in 2016 opnieuw is gestegen.

koopkracht besDe bevolking van Saba ging er het sterkst op vooruit, met 4,8 procent. Op Bonaire en Sint Eustatius groeide de koopkracht met respectievelijk 1,9 en 2,4 procent.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een persbericht op basis van de nieuwste cijfers. Bij koopkrachttoename groeit het inkomen meer dan het gemiddelde prijsniveau en daardoor kan de bevolking meer goederen en diensten kopen.

Sinds de eerste meting in 2012 is de koopkracht op de eilanden elk jaar toegenomen. Op Saba was die stijging elke keer het sterkst te zien - op 2015 na. De toename van 4,8 procent in 2016, het recent gerapporteerde jaar, was de grootste stijging van de koopkracht. Het gaat hierbij om een mediane koopkrachtontwikkeling; voor de ene helft van de bevolking steeg de koopkracht met 4,8 procent of meer, voor de andere helft was dat minder. Voor 34 procent daalde de koopkracht zelfs.

De koopkrachtstijging in 2016 heeft met name effect gehad op personen die deel uitmaken van een gezin met jonge kinderen. Bij eenoudergezinnen met minderjarige kinderen steeg de koopkracht namelijk het meest: op Sint Eustatius met 8,0 procent, op Bonaire met 6,9 procent en op Saba zelfs met 13,1 procent. Alleenstaanden en partners van een paar zonder kinderen op Bonaire leverden gemiddeld respectievelijk 0,3 en 0,5 procent aan koopkracht in.

Op Sint Eustatius en Saba was dit niet het geval, daar verbeterde de koopkracht in alle leeftijdsgroepen. Maar door verschillende maatregelen die in 2016 zijn getroffen, nam vooral de koopkracht bij 60-plussers toe. Zo werden bijvoorbeeld de AOV-uitkeringsbedragen en de tegemoetkoming AOV verhoogd. En personen die een onvolledige AOV ontvangen, kunnen sinds 2016 een aanvullende AOV vanuit de Onderstand krijgen. Daardoor ging deze leeftijdscategorie er op Sint Eustatius met 6,9 procent op vooruit en op Saba met 5,1 procent. De AOV-bedragen op Bonaire bleven ongewijzigd en doordat de prijzen stegen, is voor de 60-plussers op het Benedenwindse Eiland een koopkrachtdaling van 0,5 procent van toepassing.
Op de twee Bovenwindse Eilanden werden behalve de AOV-uitkeringen ook de AWW- en de Onderstanduitkeringen verhoogd. Met als resultaat dat daar ook voor uitkeringsontvangers de koopkracht met respectievelijk 7,4 en 8,9 procent steeg. Die veranderingen golden niet voor Bonaire, waardoor de koopkracht voor uitkeringsontvangers daar met 0,5 procent daalde.
Voor alle drie de eilanden geldt wel dat de koopkracht van werkenden in 2016 is gestegen. Op Saba met 3,7 procent, Bonaire met 2,3 procent en Sint Eustatius met 1,6 procent. Ook voor alle inkomensgroepen verbeterde de koopkracht. Op Sint Eustatius het meest met 8,0 procent, op Saba met 6,6 procent en op Bonaire met 2,2 procent.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).