Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft gekozen voor een nieuwe strategische koers.

cbcs Het strategisch plan 2018-2020 geeft een weergave van de transformatie van de CBCS naar een ‘state of the art’ Centrale Bank waarop kan worden vertrouwd.
Zo meldt de CBCS in een persbericht. ,,De dynamische omgeving, trends en ontwikkelingen in de wereld en de veranderende verwachtingen vanuit de financiële sector hebben hiertoe geleid.”
In haar nieuwe ambities, zoekt de CBCS een balans tussen haar rol als effectieve toezichthouder en als adviserende businesspartner voor de financiële sector en overheden van de beide landen. Recent werd het strategisch plan aan het voltallige personeel en aan de externe stakeholders gepresenteerd.
De nieuwe strategie van de CBCS richt zich op drie focusgebieden: monetaire stabiliteit van Curaçao en Sint Maarten, een stabiele en competitieve financiële sector en het ontwikkelen van een klantvriendelijke en innovatieve organisatie.
Deze focusgebieden zijn verder uitgewerkt in verschillende strategische doelen die zijn uitgesmeerd over de periode 2018-2020. Binnen de CBCS worden momenteel de nodige acties ondernomen om de gewenste resultaten binnen de vastgestelde periode te behalen.
,,De commitment van onze leidinggevenden en medewerkers en een duurzaam cultuurveranderingsproces zijn randvoorwaarden voor het succes van dit strategisch plan”, aldus Leila Matroos-Lasten, president ad interim tevens directeur-secretaris. ,,Wij geloven in onze mensen en in onze nieuwe strategie. Wij staan er volledig achter.”
Het nieuwe plan is het eindproduct van een participatief proces, meldt de CBCS, waarbij meerdere stakeholders input hebben geleverd. Vanuit verschillende invalshoeken is gekeken naar de rol die de Centrale Bank in deze moderne tijd moet spelen. Dankzij kritische en waardevolle bijdragen van zowel interne als externe stakeholders, heeft de CBCS deze nieuwe strategie bepaald waar een brede groep zich in kan vinden.
,,De burgers van Curaçao en Sint Maarten gaan een ‘state of the art’ Centrale Bank kennen met een klantvriendelijke en innovatieve uitstraling.” Hiermee wil de CBCS een betere invulling geven aan haar kerntaken voor wat betreft de handhaving van de monetaire en financiële stabiliteit en de bevordering van de competitieve positie van de financiële sector.
Op deze manier wil de CBCS bijdragen aan het maatschappelijk vertrouwen in en de sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao en Sint Maarten, aldus eindigt het persbericht van de Centrale Bank.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).