Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Staten van Curaçao hebben gisteravond met elf stemmen voor en drie tegen ingestemd met de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes. Dit moest nog deze maand gebeuren om te voldoen aan de normen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).

oesoAls alles volgens planning verloopt, zal het wetsvoorstel in werking treden op de dag na die van bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 juli 2018, met uitzondering van de wijzigingen voor de omzetbelasting; deze treden op een later tijdstip in werking. ,,Er zijn beperkte overgangsregelingen voorgesteld”, meldt Meijburg & Co Caribbean in een Tax Alert.
De betreffende landsverordening is in versneld tempo behandeld. Op 14 juni werd deze aangeboden aan de Staten van Curaçao. Op 22 juni volgde nog een Nota van Wijziging, waar de oppositie bij monde van MFK-parlementariër Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) bezwaar tegen maakte, omdat deze niet langs de weg van de Raad van Advies is gegaan. Minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën wees gisteren echter op de noodzaak van spoedige instemming, om ‘blacklisting’ door de Oeso te voorkomen. Statenlid Curtley Obispo (PAR) sprak namens de coalitie zijn goedkeuring uit.
In 2015 heeft de Oeso de eindrapporten gepubliceerd waarin de maatregelen werden gepresenteerd om winstverschuiving en belastinggrondslaguitholling (in het Engels: ‘base erosion and profit shifting’, oftewel Beps) tegen te gaan. De Beps-rapporten bestaan uit vijftien actiepunten met het doel te voorkomen dat multinationals de belastinggrondslag van landen waarin zij actief zijn, kunnen uithollen. Meer dan honderd landen, waaronder ook Curaçao, hebben toegezegd om (een deel van) deze actiepunten in hun wetgeving te implementeren.
In het rapport bij actiepunt 5 wordt een aantal maatregelen opgesomd die genomen dienen te worden om de impact van schadelijk geachte belastingregimes in te perken. Curaçao past als gevolg hiervan diverse belastingregimes aan en komt daarmee zijn commitment na om dit soort regimes tegen het licht te houden en waar nodig te herzien.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).