Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Banco di Caribe (BdC) schrijft voor het eerst sinds vele jaren rode cijfers.

Het verlies van 11,9 miljoen over 2017 is echter niet het gevolg van normale bancaire activiteiten, die bleven stabiel, maar door een sterk lager uitgevallen beleggingsresultaat en een extra miljoenenvoorziening in verband met mogelijke verliezen als gevolg van orkaan Irma.bancodib
Dit wordt benadrukt door directeur Ildefons ‘Fons’ Simon. BdC publiceert vandaag de jaarcijfers 2017 (zie elders in deze krant). Dit gebeurt met toestemming van de Centrale Bank CBCS twee maanden later, doordat de taxatiewerkzaamheden van activa in het buitenland - op aandringen van accountant Baker Tilly Dutch Caribbean (waar overigens een hogere waarde uitrolde dan in de boeken was opgenomen, aldus Simon) - langer duurde dan verwacht.
De verlies- en winstrekening van BdC laat zien dat er operationeel weinig veranderde in 2017 ten opzichte van 2016. De netto-renteopbrengsten waren met 39,1 miljoen gulden vrijwel gelijk aan die van het voorgaande jaar. De inkomsten uit fees en commissies steeg met ruim 2 miljoen naar 18,2 miljoen. De operationele uitgaven bleven alles bij elkaar onveranderd, namelijk 82,9 miljoen.
De totale inkomsten daalden echter aanzienlijk van 104,4 miljoen in 2016 tot 74,2 miljoen het voorbije boekjaar. Uit de resultatenrekening blijkt dit het gevolg van een enorme terugval van de inkomsten uit beleggingen (‘income from investment securities’): die post leverde nog maar 15,8 miljoen op (tegen 48 miljoen over de periode twaalf maanden daarvoor).
Daarbovenop komt nog dat Banco di Caribe een extra voorziening neemt van 4,8 miljoen op de Sint Maartense portefeuille om mogelijke verliezen als gevolg van Irma op te kunnen vangen, aldus directeur Simon. De orkaan liet begin september 2017 een spoor van vernieling achter en nog steeds kampt het eiland met de naweeën ervan.
Uiteraard beïnvloedt dit het resultaat op negatieve wijze. Voor belastingen is het verlies 8,7 miljoen (was een winst van 21,4 miljoen in 2016). En na belastingen staat er onderaan de streep min 11,9 miljoen (was een jaar eerder nog een nettowinst van 20,4 miljoen).
De directie stelt echter met klem dat de bank ‘financieel sterk en solide’ is met een eigen vermogen van 303 miljoen (was per ultimo 2016 ruim 315,5 miljoen) en een gestegen balanstotaal van 1.912 miljoen (ruim 1,9 miljard) vergeleken met 1.816 miljoen een jaar daarvoor.
De balans werd positief beïnvloed door meer spaargelden en deposito’s van rekeninghouders en klanten, wat volgens BdC het vertrouwen van consumenten in de bank onderstreept: 1.554,3 miljoen (ruim 1,5 miljard) tegenover 1.429,1 miljoen per 31 december 2016.
Banco di Caribe wist in het economisch ‘uitdagende jaar’ 2017 ook de leningenportefeuille te verruimen van 878,5 miljoen naar 899,4 miljoen. Simon wijst wel op de felle concurrentie, niet alleen van commerciële banken onderling, maar ook van institutionele beleggers (verzekeraars en pensionfondsen) alsmede kredietcoöperaties.
Dat is concurrentie wat betreft het verstrekken van hypotheekleningen en bedrijfskredieten. Op het terrein van de persoonlijke leningen manifesteren zich ook steeds meer de niet-banken, die particulieren geld en micro-krediet verstrekken. Aldus het directieverslag.
Dit noopt BdC om de in gang gezette kostenreductie voort te zetten en blijvend te investeren in nieuwe technologie om daarmee de efficiëntie van het bankbedrijf op te voeren en de dienstverlening te verbeteren. Banco di Caribe zal ook buiten de grenzen van Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint Maarten op zoek gaan naar investerings- en beleggingsmogelijkheden met als doel een gezond rendement te behalen.
De economieën van de eilanden zaten niet mee in 2017. Directeur Simon spreekt in dit verband van ‘veel uitdagingen’. Hij wijst op de impact van orkanen Irma en Maria op Sint Maarten, maar ook op het feit dat Aruba en Curaçao te kampen hadden en hebben van de effecten van de financiële crisis bij staatsoliemaatschappij PdVSA en de sociaaleconomische problemen van Venezuela in het algemeen. Op Curaçao moesten verschillende ondernemingen, zowel overheids-nv’s als particuliere bedrijven, noodgedwongen personeel laten afvloeien.
Toch ziet de directie de komende jaren met vertrouwen tegemoet, zegt Simon, die de bank klaarstoomt voor de toekomst. De druk op de rentestand zal blijven, is de verwachting, en de economie moet aantrekken. Maar BdC beschikt over een stevige basis en maakt zich klaar voor de implementatie van IFRS 9; een nieuwe standaard - International Financial Reporting Standard - voor de accounting van financiële instrumenten, zoals gepubliceerd door de International Accounting Standards Board.
De jaarcijfers over 2017 werden gecontroleerd door registeraccountant Victor Bergisch van Baker Tilly Dutch Caribbean op Curaçao.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).