Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Overheids-nv Refineria di Kòrsou produceert nog deze maand documentatie, een zogeheten teaser, voor kandidaten die interesse hebben om de raffinaderij operationeel te houden voor het geval PdVSA dat - ondanks eerdere toezeggingen - niet zou kunnen.

islaDat heeft de overheids-nv - eigenaar van de raffinaderij - in een schriftelijke verklaring bekendgemaakt. In de verklaring schrijft RdK dat de ontwikkelingen rond ConocoPhillips hebben aangetoond dat ondanks de goede bedoelingen van zowel Curaçao als PdVSA er altijd incidenten kunnen zijn die de continuïteit van de exploitatie van de raffinaderij nadelig beïnvloeden. De nv wijst erop dat zij van de regering het mandaat heeft gekregen om de raffinaderij open te houden en de werkgelegenheid veilig te stellen.
RdK staat ook stil bij de ontmoeting van de Islabonden en vertegenwoordigers van de nv met PdVSA. Tijdens dat bezoek heeft PdVSA het commitment uitgesproken voor de levering van de ruwe olie om de raffinaderij operationeel te houden. In datzelfde gesprek heeft het Venezolaanse staatsoliebedrijf verklaard open te staan voor de levering van olie door een derde partij. Het persbericht benadrukt dat wat in de vergadering is besproken, ‘slechts in een verslag is opgenomen’. Directeur Roderick van Kwartel verklaarde vorige week al tegenover deze krant dat er nog geen akkoord is tussen de partijen. Van Kwartel stelde toen dat er nog een lange weg is te gaan: ,,De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen en van een eventuele derde partij, moeten nog nader gespecificeerd worden.”
Voor RdK biedt de bereidheid van PdVSA om eventueel een derde partij toe te laten, goede perspectieven voor een optimale exploitatie van de Isla. En helemaal nu het de nv is gelukt om Boiler 2 weer in gebruik te nemen, waarmee de Isla weer snel over kan gaan tot het opstarten van de verschillende installaties.
Voor uiterlijk eind augustus van dit jaar moet het zogeheten ‘High quality investor’s data package’ naar de bedrijven die interesse hebben om na 2019 de raffinaderij te beheren en te exploiteren. De experts van RdK werken daarvoor nauw samen met de deskundigen van IHS Markit. De verwachting is nog steeds dat eind dit jaar bekend is met welke bedrijven onderhandeld zal worden om te komen tot de keus voor een strategische partner. Alle partijen die interesse hebben in het beheer en de exploitatie van de raffinaderij zullen deel uitmaken van dit proces, aldus de nv.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).