Kans op financiële steun voor Curaçao en Aruba inzake Venezolanen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Europees Parlement onderneemt actie om de gevolgen van de toestroom Venezolanen naar de Benedenwindse Eilanden in kaart te brengen. Onderzocht wordt hoe Brussel zowel Curacao en Aruba als Bonaire financieel kan steunen.

eusteun2Europarlementariër Ramón Jáuregui Atondo schrijft dit in antwoord op een brief van de Curaçaose Statenvoorzitter William Millerson die, mede namens de Arubaanse Statenvoorzitter Juan Thijssen, om hulp voor de eilanden vroeg. Millerson legde uit, dat de aantallen Venezolanen die naar onze eilanden komen weliswaar veel kleiner zijn dan de vele tienduizenden die naar Colombia en Brazilië trekken, maar dat de impact voor Aruba en Curaçao vele malen groter is dan voor de grote landen op het Zuid-Amerikaanse continent.
In reactie schrijft Jáuregui Atondo dat de voorzitters van de 44 delegaties van het Europees Parlement bij meerderheid erkennen dat de massale migratie van Venezolanen leidt tot een humanitaire noodsituatie in zowel Venezuela en grensgebieden als op de nabijgelegen eilanden. ,,Dit is voor ons aanleiding om het voorstel van de voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, te steunen. Die heeft recent voorgesteld een delegatie van Europarlementariërs naar Colombia en Brazilië te sturen om in de grensgebieden met Venezuela de situatie rond Venezolaanse vluchtelingen te inspecteren. We vertrouwen erop dat deze missie wordt volbracht. De bevindingen van de gedelegeerden, en de beslissingen die daarop volgen, dienen mutatis mutandis van toepassing te zijn op andere getroffen gebieden, inclusief Curaçao en Aruba.”
Gezien de status van overzeese gebiedsdelen genieten Curaçao en Aruba bescherming van de verdragen van de Europese Unie, schrijft Jáuregui Atondo, ‘en derhalve stel ik voor dat een overleg met de Permanente Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie wordt georganiseerd, om te praten over de instrumenten waarover de EU beschikt om Curaçao en Aruba financieel te steunen’. De Permanente Vertegenwoordiger is sinds een jaar Robert de Groot, voordien directeur-generaal Europese Zaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.
Jáuregui Atondo laat weten dat de voorzitter van het Europees Parlement, Tajani, vooruitlopend op het overleg met ambassadeur De Groot een verzoek heeft gedaan aan de Europese Commissie om te onderzoeken hoe Curaçao, Aruba en andere eilanden financiële bijstand kunnen krijgen, en tot welke hoogte. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek zegt Jáuregui Atondo toe in het Europees Parlement aandacht te blijven vragen voor de situatie van Curaçao en Aruba.
Het contact tussen de Europarlementariër en Statenvoorzitter William Millerson kwam begin april tot stand in Panama, tijdens de bijeenkomst van Eurolat, het samenwerkingsverband van Parlatino en het Europees Parlement. Millerson en de Arubaanse Statenvoorzitter Juan Thijssen legden daar de situatie op de eilanden persoonlijk aan Jáuregui Atondo voor.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.