Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De bonden Apri, PWFC, SGTK  en STK, die werknemers bij de Isla vertegenwoordigen, hebben hun leden en het volk opgeroepen om vanmorgen bij het Wilhelminaplein massaal te demonstreren en steun te betuigen aan de Isla-raffinaderij.


islaVanmorgen om 09.00 uur dient het kort geding dat de Isla aanspande tegen de beslaglegging van 75 miljoen door een groep van 25 burgers, de stichting Humanitaire Zorg en de stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc), vanwege het overschrijden van de toegestane norm voor de uitstoot van zwaveldioxide in 2014. De Isla eist dat de beslaglegging wordt opgeheven, de raffinaderij vreest dat de bedrijfsvoering door de beslaglegging in gevaar komt. 
De Apri en PWFC verklaarden in het duister te tasten over waarom de gedaagden nu in 2018 beslag laten leggen naar aanleiding van de meetresultaten van 2014.  Waarom is dat niet al in 2014 gebeurd, zo vroegen de voorzitters zich af. Het rapport over de meetresultaten van 2014 is begin 2017 door deskundigen afgerond. Aan de hand van dat rapport hebben de gedaagden besloten om beslag te laten leggen. Dit is afgelopen maart gebeurd.    
Volgens Voorzitter Gherrel Remilia van Apri willen de gedaagden zich over de rug van de samenleving verrijken. Remilia betwijfelt of de gedaagden inderdaad in de samenleving zullen investeren in het geval de Isla het kort geding verliest en gedwongen is hen 75 miljoen te betalen. De raffinaderij heeft in 2012 en 2013 de norm niet overschreden. Dat geldt ook voor 2014, wat dat betreft is er helemaal niets veranderd, aldus de bonden. 
De bonden vinden dat de gedaagden erop uit zijn de raffinaderij en het land in de duisternis te storten. De werknemers, banken, regering en het volk zijn verontrust over de impact als de raffinaderij de zaak zou verliezen. Aan de bewoners rondom de raffinaderij is door de bonden gevraagd nog even geduld en begrip op te brengen. Het nieuwe contract moet ertoe leiden dat de milieuvervuiling van de raffinaderij nihil is. Wanneer de raffinaderij eenmaal op gas overschakelt, zal de vervuiling aanzienlijk dalen, aldus de bonden. 
Tijdens de persconferentie hebben de bonden erop gewezen dat Smoc eerder ook al vergeefs beslag liet leggen op de tegoeden van de Isla. Het kort geding komt op een ongelukkig moment, namelijk net nu de regering op zoek is naar een (nieuwe) exploitant voor de raffinaderij, zo oordelen de vakbonden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).