Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alles is klaar om de begeleiding van de verdere bouw van het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO) in één handomdraai van Sona over te nemen.


sona,,Sona was al akkoord gegaan met de overdracht van taken”, aldus minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid tegenover het Antilliaans Dagblad, verwijzend naar eerdere instemming van het stichtingsbestuur - vorig jaar september al. Maar daar is het de facto bij gebleven, want de daadwerkelijke overdracht heeft nog altijd niet plaatsgevonden.
,,Wij willen een ‘ordentelijke’ overdracht onder leiding van Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab). De opgezette structuur is zodanig dat alle taken per direct kunnen worden overgenomen.” Daarmee doelt de minister op de drie entiteiten die reeds zijn opgezet: de Stichting HNO Holding, de HNO Vastgoed & Beheer nv en de HNO Transitie & Exploitatie nv, die eind februari werden opgericht.
Bij haar optreden wordt Camelia-Römer gesteund door de Raad van Ministers en eerder kreeg zij ook de backing van de Staten, het parlement van Curaçao, zoals uit het debat vorige week bleek.Het botert al langer niet tussen de tien maanden geleden aangetreden minister en haar Ministeriële Regisseur en Toezichthouder (MRT) Stanley Betrian enerzijds en de top van Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Sona) anderzijds. Grootste probleem is de weigering of kennelijk onmogelijkheid van Sona om de jaarstukken van de afgelopen jaren te overleggen. Dat is onverteerbaar voor Camelia-Römer, die zich op haar beurt wel moet verantwoorden voor het grootste bouwproject op Curaçao in decennia.
Voor HNO is 421 miljoen gulden uitgetrokken en geleend. En het is duidelijk dat sprake is van een forse overschrijding; vermoedelijk van minimaal 78 miljoen, maar mogelijk zelfs 125 miljoen. Met lang niet alle overschrijdingsposten zal Camelia-Römer overigens instemmen en zij is het oneens met het beslag dat aannemer Ballast Nedam heeft gelegd - feitelijk uit wantrouwen jegens Sona -, maar op dit moment beschikt de regering niet over de financiële jaarrekeningen en kan de bewindsvrouw zich nauwelijks goed verweren en uitleg geven.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).