Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het kabinet-Rhuggenaath trekt vol overtuiging de kaart van zonne- en windenergie. De doelstelling is om voor het jaar 2035 minimaal 50 procent van de elektriciteit te genereren uit duurzame energietoepassingen.


Nationaal EnergieplanDit blijkt uit het Nationale Energieplan, getiteld ‘Building a Sustainable Future’, waarvan deze krant een ontwerpversie in handen heeft. Het 56 pagina’s tellende document beoogt, zo staat in de inleiding, ‘doelen te stellen om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van Curaçao, om de afhankelijkheid van het land van geïmporteerde brandstoffen met fluctuerende brandstofprijzen te verminderen en ook om de CO2-voetafdruk van Curaçao per hoofd van de bevolking te verkleinen’.
Het is de eerste keer dat Curaçao een Nationaal Energieplan ontwikkelt. Dit beleidsplan, waarvan de eerste versie dateert van maart 2017, wordt opgesteld in samenwerking met het ATES-consortium. Dit conglomeraat van Nederlandse ondernemingen is mede ontstaan dankzij het programma ‘Partners for International Business’ (PIB). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert dit programma uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is erop gericht Nederlandse bedrijven te helpen kansen te pakken in het buitenland.
Het Nationale Energieplan voor Curaçao wordt gefinancierd door het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) 2014-2020, dat voor Curacao 16,9 miljoen euro (37,1 miljoen gulden) beschikbaar heeft voor duurzame ontwikkeling en het weerbaar maken van het Land Curacao, om te komen tot een zogeheten ' Resilient Society' .
Vastgesteld wordt dat Curaçao voor zijn energievoorziening bijna geheel afhankelijk is van geïmporteerde brandstoffen. ,,Escalatie van de prijzen van ruwe olie halverwege 2014 heeft ervoor gezorgd dat olieproducten op de lange termijn niet betaalbaar zijn”, zo stelt de overheid in het beleidsplan. Tevens zouden de hoge uitgaven voor olie uit het buitenland een gat in de landskas slaan en ten koste gaan van investeringen van de overheid in sociale ontwikkeling, bescherming van het milieu, aanpassing aan klimaatverandering en verbetering van de voedselzekerheid.
De regering van Curaçao doet een beroep op de Europese Unie omdat het kapitaal dat nodig is om een transformatie van de energie-economie te realiseren niet voorhanden is. Als gevolg van de huidige economische situatie is Curaçao niet in staat om investeerders de fiscale voordelen te bieden die het aantrekkelijk maken om over te stappen op duurzame energie, aldus het kabinet.
Volgens het kabinet-Rhuggenaath, waarin minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina specifiek is belast met Energie, zal grootschalige investering in hernieuwbare energie leiden tot besparingen in energiekosten en een evenredige groei van de economie door investering van de vrijgekomen fondsen in onder meer de toeristensector. De keuze voor groene energie zal de concurrentiepositie van Curaçao op de wereldmarkt verbeteren, zo verwacht het kabinet.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).