Van onze correspondent
Oranjestad - Voor 30 april moet Aruba een begroting aanleveren die voldoet aan de eisen van het College Aruba financieel toezicht (CAft). Zo niet, dan volgt een aanwijzing van de Rijksministerraad (RMR).


aanwijzingHet Antilliaans Dagblad beschikt over stukken waaruit dit blijkt. Het betreft een document dat de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties vandaag aan de Rijksministerraad aanbiedt. De bijlage is een brief van het CAft aan premier Mark Rutte (VVD), voorzitter van de RMR.
,,Het beeld met betrekking tot de financiële situatie van Aruba blijft zeer zorgelijk”, schrijft Knops aan de koninkrijksregering. Niet alleen is de tekortnorm voor 2017 bij verre niet gehaald, het gepresenteerde tekort voor 2018 leidt tot een verdere toename van de Arubaanse schuld van 91 procent van het bruto binnenlands product (bbp).
De regering in Oranjestad houdt rekening met een aanwijzing door de Rijksministerraad omdat beseft wordt dat de overheidsfinanciën nog steeds niet op orde zijn. Premier Evelyn Wever-Croes (MEP) zegt zich er niet tegen te zullen verzetten.
De bewindsvrouw verklaart ervan uit te gaan dat de aanwijzing al klaarligt om ondertekend te worden. Reden is dat de door het CAft gestelde begrotingsnormen voor zowel 2017 als 2018 niet gehaald worden. Het huidige MEP/POR/RED-kabinet, medio november aangetreden, verwijt de vorige kabinetten van premier Mike Eman (AVP) wanbeleid. De regering hoopt nog wel het Koninklijke Besluit met de aanwijzing te voorkomen.
Het is Aruba niet gelukt de tekortnorm van 0,5 procent bbp in 2017 te halen. Naar verwachting zal het jaar 2017 worden afgesloten met een tekort van 3,1 procent bbp. ,,Het tekort wordt onder andere veroorzaakt door tegenvallende belastingopbrengsten en het uitblijven van de heropening van de raffinaderij”, schrijft Knops aan de RMR.
De ontwerpbegroting 2018 geeft een tekort van 3,9 procent bbp weer, waardoor volgens de staatssecretaris ‘wederom de normen uit de Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft) niet worden gehaald’. Voor 2018 is een overschotnorm van 0,5 procent bepaald.
,,Het CAft heeft Aruba geadviseerd dat het tekort van 2018 lager moet zijn dan het tekort van 2017 (3,1 procent bbp in 2017). Daarnaast verzoekt het college aan Aruba om nog eens kritisch naar de kostenstijgingen en intensiveringen in het Financieel Economisch Memorandum (FEM) te kijken.”
In 2014 kreeg Aruba al een aanwijzing. Dit leidde tot de introductie van het College Aruba financieel toezicht - voor de andere eilanden geldt het financieel toezicht al sinds de ontmanteling van de Nederlandse Antillen in 2010 - en het doel om in 2018 een begrotingsevenwicht te bereiken. Indertijd ging de toenmalige premier Eman (AVP) uit protest zes dagen lang in hongerstaking.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).