Speciale aandacht voor wederopbouw Sint Maarten

Van een onzer verslaggeefsters

Philipsburg/Willemstad - Gouverneur Eugene Holiday van Sint Maarten heeft Theo Heyliger gisteren aangesteld als formateur.

hyeliger

Aan Heyliger nu de taak een regering te vormen die op zo breed mogelijke steun van de Staten kan rekenen. Op 12 en 13 maart heeft de gouverneur met de politiek leiders van de partijen gesproken die bij de recente Statenverkiezingen een of meer zetels hebben weten te bemachtigen. Het gaat hierbij om de United Democrats, National Alliance, United St. Maarten Peoples Party en Sint Maarten Christian Party. Tijdens deze gesprekken heeft de gouverneur het advies van de informateurs met de partijleiders besproken en benadrukte hij het belang van eenheid en samenwerking in het belang van de Sint Maartense gemeenschap. Gebaseerd op deze consultatiegesprekken heeft de gouverneur Theo Heyliger gevraagd een regering te vormen, die kan rekenen op de steun van een meerderheid in de Staten om zo politieke stabiliteit te bevorderen; een regering die bestaat uit ministers die zich volledig zullen inzetten voor het welzijn van de Sint Maartense bevolking en die zijn toegewijd aan de reconstructie van het land. Heyliger was verzocht het informatierapport te gebruiken als basis voor het formatieproces. De grote winnaar van de recente verkiezingen op Sint Maarten moet een regering vormen die zich zal inzetten om een regeerprogramma te maken dat gericht is op de duurzame sociale, economische en financiële reconstructie van Sint Maarten en waarbij de nadruk wordt gelegd op de kritieke staat van de infrastructuur, de toeristensector, de sociale infrastructuur, handhaving van de wet en de financiën. Bij het opstellen van het regeerprogramma wordt verzocht speciale aandacht te vragen voor de samenwerking met Nederland, de Wereldbank en de sociale - en economische partners en de noodzaak om stappen te nemen in de voorbereidingen voor het opkomende orkaanseizoen, evenals een duurzame oplossing voor de landfill en het afvalbeheer op het eiland. Bij het indienen van zijn eindrapport, dient de formateur het regeerprogramma ook aan de gouverneur te presenteren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).