Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het blijft hard tegen hard gaan in het openlijke conflict over het beheer en het toezicht op de uitvoering van de bouw van het nieuwe ziekenhuis HNO.

romerZo meent stichting Sona dat de minister met haar kritiek wat betreft het transitietraject ‘de plank volledig misslaat’.
Dat staat in de brief van advocaat Karel Frielink namens Sona. Het schrijven is gericht aan minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid maar onder andere ook aan de Staten, waarmee het een openbaar stuk is geworden. Maandag berichtte deze krant al deels over de gepeperde brief van Frielink.
,,Het transitietraject (van het huidige ziekenhuis Sehos naar het nieuwe Hospital Nobo Otrobanda, red.) was één van de taken van Berenschot International. Ter zake van dat traject is door stichting Sona een aanzienlijk voorschot aan Berenschot International betaald. Daarbij is afgesproken dat het voorschot uiterlijk 15 februari 2016 verantwoord zou worden.”
Berenschot International is vervolgens ‘ernstig tekortgeschoten’ in de verantwoording van dit voorschot, aldus de brief van de advocaat. Uit een door Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) met betrekking tot het transitietraject uitgevoerd onderzoek zou blijken dat Berenschot ‘minder dan 10 procent’ van de afgesproken werkzaamheden met betrekking tot de transitie heeft uitgevoerd.
,,De nalatigheid van Berenschot International inzake het transitietraject was één van de redenen voor stichting Sona om de relatie te beëindigen. Stichting Sona heeft vervolgens begin 2017 andere partijen ingeschakeld om de transitie voor te bereiden”, schrijft de advocaat namens bestuurders Reginaldo Doran en Tonnie Rossen en commissarissen Richard Hart en Mike Alexander.
,,Dat stichting Sona, zoals u stelt, het HNO-transitietraject zou traineren, is volledig bezijden de waarheid.” Dat Sona - ‘anders dan u kennelijk wenst’ - niet klakkeloos allerlei betalingen verricht, is uitvoerig aan de orde gekomen in een eerdere brief aan de bewindsvrouw, namelijk over de maandelijkse kostentransitie.
,,Van belang is dat stichting Sona een eigen budgetverantwoordelijkheid heeft en ook haar eigen statutaire waarborgen. Stichting Sona is op dit moment nog volledig verantwoordelijk voor de middelen die zij in beheer heeft.” Sona kan en wil enkel tot betaling overgaan voor verplichtingen die Sona zélf aangaat en die binnen de geldende kaders vallen.
Indien Sona betalingen zou verrichten voor verplichtingen die zijn aangegaan door derden, zonder rekening te houden met de procuratie- en aanbestedingseisen die gelden binnen de stichting, brengt dat rechtmatigheid- en aansprakelijkheidsrisico’s met zich.
Sona is nadrukkelijk ‘niet bereid dergelijke risico’s te accepteren’, meldt raadsman Frielink. In dit verband wijst hij op de situatie die onder de vorige voorzitter van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) inzake de Isla-raffinaderij is ontstaan ‘en waarvan te allen tijde dient te worden voorkomen dat die zich herhaalt’. ,,Dat op mijn brief geen enkele inhoudelijke reactie is ontvangen, is veelzeggend.”

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.