Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Sona staat open voor verdere onderzoeken inzake het project Hospital Nobo Otrobanda, mits vooraf een Terms of Reference van deze onderzoeken met Sona wordt overeengekomen en deze worden voorzien van een deugdelijke hoor- en wederhoor.

sonaarcZo reageert Sona op het door minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur bij de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) ingediende verzoek voor een grondig onderzoek bij Sona naar de voortgang van het HNO-project. Dit verzoek kondigde de minister vorige week vrijdag in de Staten aan. Hierbij deed ze ook een dringend beroep op alle Statenleden om haar te steunen in dit verzoek. Volgens de minister voldoet Sona niet aan herhaaldelijke verzoeken voor de financiële cijfers met betrekking tot het HNO-project, werkt Sona niet mee aan een onderzoek van Soab en zou volgens experts sprake zijn van een flinke overschrijding van het budget. In haar brief aan de ARC spreekt de minister van voorziene en niet-voorziene financiële risico’s verbonden aan het HNO-project.
Sona heeft middels een brief aan Statenvoorzitter William Millerson (PAR) van 28 februari officieel op de beschuldigingen van de Gezondheidsminister gereageerd. Hierin stelt de stichting dat Soab voor de due diligence met betrekking tot de overdracht van het HNO-project van Sona naar de exploitatie- en vastgoedentiteiten, een Terms of Reference heeft opgesteld. Hierop heeft Sona haar reactie gegeven. ,,Een reactie van de huidige minister van GMN hierop is tot op heden uitgebleven”, aldus Sona.
Sona beargumenteert dat zij ‘de minister vanaf het begin in een grote hoeveelheid brieven en vergaderingen van voldoende feitelijke informatie heeft voorzien, waardoor zij in staat gesteld werd om de Staten correct en tijdig te kunnen informeren over het HNO-project’. In de brief van Sona passeert de hele geschiedenis de revue, vanaf het moment dat het Land Curaçao en Sona op 11 augustus 2011 de ‘Beheersovereenkomst inzake de ontwikkeling en realisatie van een nieuw ziekenhuis voor het Land Curaçao’ tekenden tot de aanstelling van een medewerker van Berenschot International als medetoezichthouder op Sona in december 2017.
Over de budgetoverschrijding van zeker 100 tot 125 miljoen gulden die door de minister in de Staten is aangekondigd, stelt Sona dat ‘dit niet overeenkomt met de door Sona gerapporteerde gegevens over de financiële stand van de uitvoering’. ,,Alle kosten die voortvloeien uit de bouw en inrichting van het nieuwe ziekenhuis zijn in overeenstemming met het projectbudget zoals goedgekeurd door de regering in 2013, toen het project verhuisd is van het Amstelterrein naar Otrobanda”, zo schrijft Sona in de brief aan de Staten. ,,De navenante aanpassing van het programma van eisen en tijdsuitloop zijn het directe gevolg van deze verhuizing. De kosten die daaruit vloeien zijn niet-gebudgetteerde posten. De niet-gebudgetteerde posten als gevolg van de verhuizing naar Otrobanda/vertraging zijn: vertragingsclaim Ballast Nedam Infra, Schuifplan Sehos, omleggen Hamelbergweg, additionele kosten voor projectmanagement en additionele operationele kosten Sona.”
Een andere grote niet-gebudgetteerde post, die - zo stelt Sona - losstaat van de verhuizing van het HNO-project van het Amstelterrein naar Otrobanda, betreft de kosten door invoerrechten en ob op de bouw van de inrichting van het HNO. ,,De toezegging van vrijstelling van invoerrechten en omzetbelasting op het HNO-project is niet nagekomen door de regering, waardoor deze kosten, vooralsnog geraamd op 15 miljoen gulden, alsnog betaald moeten worden.” Deze kosten bedragen volgens Sona samen circa 74 miljoen gulden.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.