Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose haven is inefficiënt. ,,De faciliteiten zijn verouderd en nieuwe investeringen zijn nodig”, zo staat in het net uitgebrachte rapport van Ecorys, dat onderzoek heeft gedaan naar de consumentenprijsontwikkeling op de drie Caribische landen in het Koninkrijk, Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

ecorysOmdat de havenkosten uiteindelijk ook de consumentenprijzen in de winkels beïnvloeden, is hier onderzoek naar gedaan. Tijdens de interviews zijn verschillende suggesties gedaan om de algehele prestaties van de haven te verbeteren, zo staat in de rapportage. Deze variëren van het doen van investeringen in de kranen, tot het verhogen van de chassiscapaciteit en de concurrentie bij het stuwadoorsbedrijf; het bedrijf dat schepen laadt en lost (Curaçao Port Services, red.).
In het rapport worden de eilanden met elkaar vergeleken. Op Sint Maarten zijn er 17 tot 18 containerbewegingen per uur, op Aruba 15 tot 16 per uur en bij weinig wind zelfs 22 tot 23. Deze eilanden worden door het rapport als ‘relatief goed’ gezien, terwijl Curaçao achter blijft met 12 tot 14 bewegingen per uur. Ter vergelijking wordt gesteld dat grote overslaghavens als Jamaica 30 bewegingen per uur hebben.
Uit de op Curaçao gehouden interviews blijken een aantal problemen naar voren te komen. Zo is het aantal containerbewegingen laag vanwege een kapotte kraan, maar ook als gevolg van onervaren werknemers. ,,Het is om deze reden dat er vaak een file is van schepen. Er worden meer kosten gemaakt omdat er ’s nachts (overtime) gewerkt wordt, wat duurder is, en omdat er vertraging komt in de vaarschema’s van de schepen”, aldus Ecorys. Verder blijkt dat er niet gewerkt wordt met tijdschema’s, wat onzekerheid met zich meebrengt bij de schepen die als gevolg van vertraging hogere kosten maken. ,,De havenactiviteiten zijn gebaseerd op het principe van ‘first-in, first-out’, dus er zijn geen specifieke tijdstippen voor binnenkomst van de schepen”, zo wordt nader uitgelegd.
Ook wordt gemeld dat er te weinig onderstellen zijn, waarop containers geplaatst en vervoerd worden. Ook hier is het gevolg vertraging in de aflevering. De containers worden vaak drie tot vier dagen na aankomst door de douane vrijgegeven, maar dit is vaak genoeg ook zes of zeven dagen. De geïnterviewden vinden dit onnodig lang duren. En hoewel de afhandeling van een container ongeveer 1.000 dollar kost, stellen de respondenten dat het vaak hoger is als gevolg van onvoorziene en ‘verscholen’ kosten.
In het rapport wordt nog uitgelegd dat in september 2016 een nieuwe concessie is getekend tussen CPS en Curaçao Ports Authority (CPA) van twintig jaar waarbij CPS verantwoordelijk is gesteld voor het verbeteren van de kwaliteit van de containerhaven door bijvoorbeeld binnen twee jaar nieuwe kranen aan te schaffen. ,,Daarnaast is afgesproken dat er in de nabije toekomst meer stuwadoorsbedrijven actief mogen worden in de haven.”
Onderzoekers van Ecorys hebben bezoeken afgelegd aan Aruba, Sint Maarten en Miami. De interviews op Curaçao zijn voornamelijk uitgevoerd binnen een lopend onderzoek bij het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) in april 2017.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.