Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,De staat van vele installaties op het Isla-terrein is zodanig dat het onverantwoord is om werknemers en omwonenden bloot te blijven stellen aan de risico’s van voortgezette ongewijzigde bedrijfsvoering.”


smocDie conclusie trekt de stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) op basis van het rapport van de technische audit door E&D Texas.
Expert op het gebied van olie en raffinaderijen Paul Deelen - die Smoc bijstaat - zegt na het zien van de audit dat de staat van de Isla ‘diep triest’ is. ,,Ze gebruiken installaties gewoon tot deze kapot gaan (‘run to failure’), beginnen te lekken of ontploffen. Hier gaan binnenkort doden vallen”, luidt zijn keiharde oordeel. Aanleiding voor de stichting om premier Eugene Rhuggenaath en minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Suzy Camelia-Römer in een brief te verzoeken de raffinaderij zo snel mogelijk stil te leggen, om vervolgens oplossingen te zoeken en te implementeren.
Smoc-voorzitter Peter van Leeuwen schrijft namens het bestuur dat de stichting heeft vernomen dat de premier al in november 2017 op de hoogte is gebracht van de audit. ,,Maar wij vragen ons af of u zich bewust bent van de uiterst schokkende bevindingen in het rapport en door wie u bent geadviseerd.”
Het rapport legt volgens Smoc niet alleen de ‘volstrekt te veroordelen praktijk van run to failure’ bloot, maar ook de acute gevaren door de gebezigde - ‘of beter gezegd: afwezige’ - inspecties en controles van de installaties op het Isla-terrein. ,,Waar er, bij uitzondering, gebreken zijn ‘verholpen’ is dat door ‘patching’ gedaan. In België heeft deze tijdelijke aanlegging van ‘lapjes’ geleid tot een explosie, waarbij twee werknemers in stukjes zijn teruggevonden”, aldus de voorzitter in de brief. De brief is, na het uitblijven van een reactie van de Curaçaose regering, ook verstuurd naar staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops.
In het rapport van de audit wordt onder meer geconcludeerd dat de raffinaderij in de afgelopen jaren relatief veel geluk heeft gehad bij het voorkomen van grote incidenten. E&D Technologies rapporteert ook over onderdelen bij de raffinaderij waar niet voldaan wordt aan de technische vereisten zoals die algemeen aanvaard zijn; de zogenoemde Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practices (Ragagep). ,,Dit zou het risico kunnen vergroten op milieu-incidenten en vroegtijdige stillegging of langdurige beëindiging van de plant”, aldus de opstellers van het rapport.
,,Hoewel er recentelijk geen grote catastrofale incidenten hebben plaatsgevonden in de Isla Refinery, zijn de prestaties en betrouwbaarheid/beschikbaarheid ervan waarschijnlijk negatief beïnvloed door een combinatie van variabele aanvoer van ruwe olie en sommige inspectie- en (technische) onderhoudspraktijken, die niet altijd overeenkomen met die van vergelijkbare raffinaderijen waarmee E&D-specialisten bekend zijn”, is één van de citaten uit het rapport die door Smoc worden uitgelicht in de brief.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.