Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er kan niet nog méér gesneden worden in de landsbegroting en de regering wil af van de druk die telkens bestaat om nog meer besparingsmaatregelen te nemen. Daarom heeft het kabinet het plan opgevat een fonds in het leven te roepen waarin een bedrag gespaard wordt van 1 miljard gulden om daarmee economische projecten te financieren.

gijsbertha
Dat heeft de minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN), bekendgemaakt. ,,Uiteraard zullen we proberen zo veel mogelijk te bezuinigen en te zorgen dat er meerjarig een evenwichtige begroting is. Dat is ook belangrijk voor een investeerder die vertrouwen moet hebben in het beleid, in de regering, de stabiliteit en de democratie. Maar de rek is er nu wel uit. Bovendien is na al die jaren van het nemen van maatregelen, gebleken dat dit niet echt heeft bijgedragen aan een grote economische groei”, aldus de bewindsman.
Wat betreft het fonds legt Gijsbertha uit dat er uiteraard eerst een goed plan op tafel moet komen, waarin ook duidelijk wordt dat Curaçao zelf zal bijdragen aan het fonds; maar daarna is het de bedoeling om op regeringsniveau als gelijkwaardige partners binnen het Koninkrijk met het kabinet-Rutte om tafel te zitten om het plan te bespreken en vorm te geven.
De minister: ,,Het is niet de bedoeling dat we om geld vragen, maar mogelijkheden bekijken die voor beide landen gunstig zijn. Zo kunnen we stimuleren dat Nederlandse bedrijven zich op Curaçao vestigen. We hopen ook Nederland te overtuigen van de richting waarin wij denken. Als je kunt aantonen dat eventuele extra leningen terugbetaald kunnen worden omdat er in goed renderende projecten geïnvesteerd wordt, dan zou Nederland zich wellicht wat flexibeler kunnen opstellen.”
Verder geeft hij aan dat er nog geld bespaard kan worden door weer gebouwen te betrekken die overheidsbezit zijn waardoor hoge huurkosten wegvallen. En overheidsgebouwen die niet meer gebruikt gaan worden, kunnen verkocht worden en de opbrengsten daarvan kunnen in het fonds gestort worden.
Verder kan extra geld opgebracht worden door overheids-nv’s die een strategische partner vinden die met vers kapitaal het bedrijf een boost geeft. De gelden die hiermee vrijkomen zijn voor het fonds bestemd. Tevens wordt verwacht dat het Curaçaose bedrijfsleven bijdraagt. ,,Investeringen en een groeiende economie komen het lokale bedrijfsleven immers ook ten goede”, zo voert Gijsbertha aan.
Er werd eerst gedacht aan het onderbrengen van het fonds bij de Centrale Bank CBCS, maar vanwege de toezichtfunctie van de CBCS is dit geen goed plan. Nu wordt gedacht aan het Curaçao Development Institute (CDI).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).