Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het huidige MDPT geniet de steun van vakbond Apri, de bond voor kader en hoger personeel van de Isla-raffinaderij. Dat heeft voorzitter Gherrel Remilia desgevraagd tegenover deze krant verklaard.

aprimdpt
,,Er is een tijd geweest dat de bond niet vertegenwoordigd was in het MDPT, dat was in de periode dat onze vertegenwoordiger Errol Cova door de vorige voorzitter Wiels buitengesloten werd. Nadat Clift Christiaan de voorzitter werd, hebben wij in een ontmoeting met hem gezegd dat wij graag weer in het team vertegenwoordigd willen zijn. Dat is ook gebeurd. Als vakbond waren wij daardoor op de hoogte van alle stappen die geleid hebben tot de vernietiging van het akkoord met GZE. Christiaan voelde zich aam het begin van de rit erg ongemakkelijk dat de due diligence niet in de Heads of Agreement was opgenomen.”
De voorzitter merkt op dat wat de bond betreft het huidige team door kan gaan met de onderhandelingen. ,,Wij staan achter het werk van het MDPT ook al is het niet aan ons om te beslissen of dat team in de huidige samenstelling verdergaat. Het allerbelangrijkste is dat wij als bonden ook vertegenwoordigd zijn binnen dat team”, aldus Remilia in reactie op de verklaring van de fractie van de coalitiepartij MAN.
Over de vernietiging van het akkoord met GZE verklaarde Remilia dat hij daar begrip voor heeft. ,,De bond vindt dat GZE niet de technische en financiële capaciteiten heeft zoals die aan ons zijn afgeschilderd. Het zag er in het begin heel rooskleurig uit. GZE is met heel veel fanfare gepresenteerd als onze redding. Nu blijkt dat niet zo te zijn. Dat is pijnlijk, De regering is nu weer terug bij af.”
Alle partijen moeten nu alles op alles zetten, en ook eensgezind handelen om in een recordtijd het maximale voor Curaçao eruit te halen, aldus de voorzitter. Apri en PWFC hebben in verband met de recente ontwikkelingen rond GZE een vergadering aangevraagd met het MDPT. De verwachting is dat die vergadering volgende week plaatsvindt. De twee Islabonden hadden eerder hun versie voor een zogeheten plan B aan de regering voorgelegd. Door de vakbondsacties van afgelopen december zijn de bonden er niet aan toegekomen om het plan met de regering en het MDPT te bespreken.
Het nieuws over de vernietiging van het akkoord met GZE heeft voor veel onrust en spanning onder de leden gezorgd, aldus de voorzitter. ,,Onze leden komen nu al door de onzekerheid over de raffinaderij niet in aanmerking voor een lening bij de bank. Het gaat economisch heel slecht met het land. Er moet koste wat het kost voorkomen worden dat de raffinaderij de deuren sluit.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.