Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De dreiging om Bopec per 1 februari 2018 te sluiten vanwege het niet voldoen aan de veiligheidsnormen is voor het moment afgewend.

bopecDat blijkt uit gesprekken van het Antilliaans Dagblad met betrokkenen op het eiland.
Afgelopen week zorgde een mail van Aurél Kennesey van het Directoraat Energie Markten en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid aan ContourGlobal Bonaire (CGB) voor flink wat consternatie op Bonaire. CGB produceert stroom voor de overheids-nv WEB.
In de mail schrijft Kennesey dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) al lang ernstige problemen bij Bopec heeft geconstateerd om aan de vereiste normen te voldoen. ,,Het niet voldoen aan de vereisten is nu dermate dat Bopec nu op weg is om per 1 februari 2018 geheel te sluiten.” De mail vermeldt ook drie noodscenario’s om ervoor te zorgen dat bij een sluiting van Bopec de productie van stroom op het eiland niet in gevaar komt.
In een van de scenario’s blijft een deel van Bopec operationeel. Een ander scenario voorziet in de plaatsing van een tijdelijke opslagtank op of in de nabijheid van de terreinen van CGB. Deze tank zou dan direct vanaf een schip tegenover de kust waar CGB is gelegen, voor de bevoorrading van brandstof moeten zorgen. Een derde alternatief is dat CGB via trucks vanaf Hato diesel geleverd krijgt.
Een van de geraadpleegde bronnen verklaarde aan deze krant dat de mail per abuis aan meerdere instanties en personen op Bonaire is verzonden. De bron bevestigde dat Bopec al vaker is gemaand om zich aan de veilgheidsvoorschriften te houden. ,,Aan de andere kant is Nederland zich bewust van het economisch belang van Bopec. Niet alleen voor de werkgelegenheid, maar ook primair voor de productie van stroom voor het eiland. De dreiging van een mogelijke sluiting is nog niet van de baan. Bopec zal eerst aan de normen moeten voldoen. Daar moeten harde afspraken over worden gemaakt”, aldus de bron.
Directeur Ethward Manuel van Bopec ontkent in eerste instantie op de hoogte te zijn van de mail die deze week naar CGB is verzonden. Uit informatie waarover deze krant beschikt, blijkt dat alle stakeholders de afgelopen week naar aanleiding van de mail van Kennesey zijn benaderd. Manuel verklaarde later dat Bopec bezig is met de voorwaarden die het ILT stelt. Meer wilde hij niet kwijt en verwees voor meer informatie naar Kennesey, de verzender van de bewuste mail.
CGB laat in een eerste reactie weten geen uitspraken over deze kwestie te doen. De afdeling PR en Communicatie van CGB zal in een later stadium op de zaak terugkomen, aldus Giorgio Narminio van dat bedrijf.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).