Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,De bouwvergunning aan Pen Resort is verleend nadat de bouwplannen aan alle geldende voorschriften waren getoetst en bleek dat ze aan alle voorschriften voldoen.”


pen resortDit antwoord geeft minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) meer dan eens op Statenvragen over het toeristische project Pen Resort.
De vragen waren gesteld door haar partijgenoot, parlementariër Stephen Walroud. Klopt het, vroeg hij, dat ROP (Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning) een bouwvergunning heeft verstrekt aan het project Pen Resort en zo ja, is bij de uitgifte daarvan aIles conform de vigerende wet- en regelgeving en toetsingskaders doorlopen?
Walroud vroeg ook of de interim-directeur ROP, ‘die naar verluidt tijdens de interim-regering-Pisas (Gilmar ‘Pik’ Pisas van MFK, red.) is aangesteld’, rechtmatig werd benoemd en of het klopt dat de bouwvergunning - indien verstrekt - door deze persoon is uitgegeven? ,,Ja”, is kort het antwoord van de minister.
Twee monumentale panden die op het terrein aanwezig zijn, te weten Kas di Pueblo en Cerro Bonito, maken deel uit van het project waar door ontwikkelaar Orco Group, met Bastiaan Guis aan het hoofd, een Hard Rock Hotel & Casino is gepland. ,,Zijn die genoeg beschermd binnen het project Pen Resort?”, wil Walroud weten. En welke maatregelen heeft het ministerie genomen om er garant voor te staan dat genoemde monumenten behouden blijven?
De monumentale panden Kas di Pueblo en Cerro Bonito zijn volgens de bewindsvrouw ‘integraal onderdeel’ van het bouwproject waarvoor de bouwvergunning is verleend. ,,De ontwikkelaar heeft, in het kader hiervan, ook een monumentenvergunning aangevraagd voor de werkzaamheden die aan de monumenten verricht zullen moeten worden. De Monumentenraad zal ook een rol spelen in het beoordelen van deze aanvraag.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.