Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,De bouwvergunning aan Pen Resort is verleend nadat de bouwplannen aan alle geldende voorschriften waren getoetst en bleek dat ze aan alle voorschriften voldoen.”


pen resortDit antwoord geeft minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) meer dan eens op Statenvragen over het toeristische project Pen Resort.
De vragen waren gesteld door haar partijgenoot, parlementariër Stephen Walroud. Klopt het, vroeg hij, dat ROP (Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning) een bouwvergunning heeft verstrekt aan het project Pen Resort en zo ja, is bij de uitgifte daarvan aIles conform de vigerende wet- en regelgeving en toetsingskaders doorlopen?
Walroud vroeg ook of de interim-directeur ROP, ‘die naar verluidt tijdens de interim-regering-Pisas (Gilmar ‘Pik’ Pisas van MFK, red.) is aangesteld’, rechtmatig werd benoemd en of het klopt dat de bouwvergunning - indien verstrekt - door deze persoon is uitgegeven? ,,Ja”, is kort het antwoord van de minister.
Twee monumentale panden die op het terrein aanwezig zijn, te weten Kas di Pueblo en Cerro Bonito, maken deel uit van het project waar door ontwikkelaar Orco Group, met Bastiaan Guis aan het hoofd, een Hard Rock Hotel & Casino is gepland. ,,Zijn die genoeg beschermd binnen het project Pen Resort?”, wil Walroud weten. En welke maatregelen heeft het ministerie genomen om er garant voor te staan dat genoemde monumenten behouden blijven?
De monumentale panden Kas di Pueblo en Cerro Bonito zijn volgens de bewindsvrouw ‘integraal onderdeel’ van het bouwproject waarvoor de bouwvergunning is verleend. ,,De ontwikkelaar heeft, in het kader hiervan, ook een monumentenvergunning aangevraagd voor de werkzaamheden die aan de monumenten verricht zullen moeten worden. De Monumentenraad zal ook een rol spelen in het beoordelen van deze aanvraag.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).