Van onze correspondent
Den Haag - Nederland vertrouwt de wederopbouw van Sint Maarten niet toe aan het kabinet-Marlin. Het kabinet-Rutte gaat de landen voorstellen een tijdelijk koninkrijksorgaan in het leven te roepen (gedacht wordt aan een 'Hoge Commissaris').

Stoelendans hogeschool sxmHet koningrijksorgaan moet een speciaal hulpfonds gaan beheren, maar ook verantwoordelijk worden gemaakt voor de inrichting van de wederopbouw en het verlenen van opdrachten aan de bij de uitvoering betrokken bedrijven en organisaties.
Den Haag geeft de voorkeur aan een dergelijke constructie om te voorkomen dat er ergens geld aan de strijkstok blijft hangen door niet-transparante aanbestedingen en gebrek aan toezicht. Dat zou de solidariteit die er nu in het Koninkrijk is, tenietdoen, vreest minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
,,Na de noodhulp komen we qua integriteit in een buitengewoon gevoelige fase van wederopbouw. Er moet groot geld in. In korte tijd zullen honderden miljoenen in een relatief kleine samenleving worden gepompt. We moeten er zeker van zijn dat het op de goede plekken terecht komt", zei de bewindsman gistermiddag tijdens een algemeen overleg met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties waarin uitvoerig werd stilgestaan bij de gevolgen van orkaan Irma.
,,Het kan niet zo zijn dat Sint Maarten de wederopbouw doet en vervolgens tegen Nederland zegt: Hier heb je de rekening", voegde Plasterk er aan toe. Hoeveel geld er voor het noodfonds nodig is, kon hij nog niet zeggen. ,,We moeten weten wat de omvang van de schade is en welk deel daarvan verzekerd is. Dat is op dit moment niet bekend."
Het is ook nog te vroeg om iets te zeggen over de verhouding in het fonds tussen renteluwe noodkredieten, die ook weer moeten worden terugbetaald, en schenkingen. Voor Plasterk staat wel vast dat Nederland, gegeven de verhoudingen in het Koninkrijk, de grootste donor zal zijn. Welke bijdrage van Curaçao en Aruba wordt verwacht, moet nog met de betrokken regeringen worden besproken.
Eerst zal de Nederlandse ministerraad een besluit nemen over de vormgeving van het hulpfonds. Dat zal vermoedelijk volgende week vrijdag gebeuren waarna het voorstel aan een daaropvolgende Rijksministerraad wordt voorgelegd.
Kamerleden drongen erop aan dat er orkaanbestendiger wordt herbouwd en de communicatiestructuur beter beschermd wordt. Ook werd aandacht gevraagd voor de meest kwetsbaren, onder wie de vele duizenden ongeregistreerden, die niet alleen hun onderkomen kwijt zijn, maar in veel gevallen ook hun baan. Het zo snel mogelijk weer op gang brengen van het toerisme zal volgens Plasterk, met het oog op de werkgelegenheid, dan ook worden bevorderd.
De minister durfde geen schatting te geven van het bedrag dat tot nu toe in de noodhulp is gaan zitten. ,,Het is nog steeds alle hens aan dek. Naar de rekening en hoe we daar mee omgaan, kijken we later." Wat de financiering betreft van het herstel van woningen en infrastructuur op Sint Eustatius en Saba ligt de zaak eenvoudig: daar draait Den Haag volledig voor op.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).