Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,De uitvoering van het urgentieprogramma duldt geen uitstel, ook al staat de regering nu voor grote financiële uitdagingen. De sociale achterstand werkt armoede in de hand, met een integrale aanpak gericht op resultaat moet het mogelijk zijn om met de beperkte middelen de situatie in de wijken te verbeteren.”

rhuggenaath
Aldus premier Eugene Rhuggenaath op de vraag in hoeverre de tegenvallende inkomsten voor de staatskas gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het urgentieplan.
Rhuggenaath verklaart dat het urgentieplan gisteren in de ministerraad is goedgekeurd. De samenleving wordt binnenkort over de details ervan geïnformeerd.
,,Minister Kenneth Gijsbertha van Financiën heeft in de ministerraad een uiteenzetting gegeven van de tegenvallende begrote inkomsten. De uitdaging is om het eind van het jaar een sluitende begroting te hebben. De regering zal geen maatregelen als premieverhoging invoeren. In het verleden is gebleken wat de ongewenste effecten daarvan zijn voor de koopkracht en de economie”, aldus de minister-president.
,,Ondanks de uitdagingen waar wij nu voor staan moet de focus gericht blijven op de bestrijding van de armoede. Het is de enige manier om stabiliteit, eenheid en economische ontwikkeling te bereiken. Daarom kan de uitvoering van het urgentieplan niet worden uitgesteld en moeten wij in ieder geval voorkomen maatregelen te nemen waar het volk de dupe van wordt. De focus blijft gericht op de sociaaleconomische ontwikkeling in de wijken. Met een integrale, gerichte aanpak willen wij via de beperkte middelen die wij hebben resultaat boeken. Een project als het Pen Resort, met daarbij het Hard Rock Hotel en Casino, heeft een gunstig effect op de economie en de werkgelegenheid.”
De regering moet de komende maanden voor kostenbeheersing zorgen, aldus de premier. ,,Ieder ministerie heeft daarin een verantwoordelijkheid. De situatie van overheidsgebouwen moet kritisch worden bekeken. Als er leegstaande overheidsgebouwen zijn, dan moet er naar een nieuwe bestemming gekeken worden zoals dat bijvoorbeeld is gebeurd met het oude gebouw van de Eilandsraad, daar is nu een ‘bed and bike’-hostel gehuisvest.”
De privésector wordt in het kader van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid gevraagd om te investeren, zo legt de premier uit. ,,Dat zal ongetwijfeld een positief effect hebben op de economie en uiteindelijk ook van invloed zijn op de begroting.”


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).