Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) beschikt over een groot aantal bankrekeningen, bij diverse banken, in diverse valuta’s en in diverse landen.

ssclogo

Zo is naar voren gekomen tijdens de inhoudelijke behandeling van het kort geding dat de geschorste SSC-directeur Margit de Freitas had aangespannen tegen de stichting. ,,Voor zover er informatie beschikbaar is, zijn er in totaal twintig bankrekeningen”, aldus Achim Henriquez, de advocaat die SSC vertegenwoordigt, in zijn pleitnota.
Hoewel dit feit alleen niet vreemd is, maakt Henriquez ook melding van ‘ten minste twee bankrekeningen die voor de financiële administratie van SSC duister zijn’. Zo zou er een bankrekening in de Verenigde Staten zijn bij de HSBC-bank waar slechts De Freitas toegang tot heeft. Zowel het hoofd Financiële Administratie als de manager Financieel van de stichting blijkt geen toegang te hebben, zo meldt de raadsman. ,,Hetgeen op zijn minst opmerkelijk is”, aldus Henriquez. Wel ontvingen zij van De Freitas van tijd tot tijd bankafschriften, zodat op die manier inzicht werd verkregen tot hetgeen aan transacties werd verricht op die bankrekening. ,,Zonder wachtwoord en verdere inloggegevens is de token echter onbruikbaar”, zo merkt de raadsman op. ,,De Freitas heeft geweigerd die gegevens te verstrekken en meent dat ze aan haar persoon kleven.”
De andere duistere bankrekening, zoals door de SSC-raadsman naar voren gebracht tijdens zijn pleidooi, is bij de Girobank op Curaçao. Het bestaan van deze bankrekening zou zelfs voor de manager Financieel onbekend te zijn geweest. Het hoofd Financiële Administratie zou er bij toeval achter zijn gekomen toen de rekening werd geopend, toen een bedrag van 850.000 gulden van een andere bankrekening van SSC werd overgemaakt naar deze nieuwe rekening. ,,De Freitas is de enige die verder weet heeft van deze nieuwe rekening en is ook de enige die bankafschriften heeft of ontvangt”, aldus Henriquez. ,,Voor de financiële administratie is onduidelijk wat er op die rekening gebeurt.”
De SSC-raadsman meldt dat het ‘op z’n minst opmerkelijk is’ dat zowel het hoofd Financiële Administratie als de manager Financieel van SSC, ‘de twee hoogste personen in de financiële administratie van SSC’, geen weet heeft van transacties op de betreffende bankrekening. ,,Dit is een ongewenste situatie, mede gelet op de transparantie die er binnen de organisatie hoort te zijn met het oog op continuïteit”, zo pleit de raadsman. ,,Immers bij belet of ontstentenis van De Freitas moeten anderen ook onmiddellijk de betreffende bankrekening kunnen benaderen, hetgeen op dit moment niet mogelijk is.” Henriquez spreekt van een ‘ghost account’ en stelt dat het hebben hiervan vanuit diverse invalshoeken alarmbellen doet afgaan. ,,Hetgeen voldoende aanleiding geeft voor nader onderzoek naar de transacties op de betreffende rekening.”


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).