Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - De beide regeringen hebben ingestemd met de aanstelling van zes nieuwe leden van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Hiermee kan schoon schip worden gemaakt binnen de raad.

cbcs
Komende week zullen de nieuwe commissarissen worden beëdigd, vandaag eerst in Philipsburg en woensdag in Willemstad, maar de landsbesluiten zijn al getekend door de gouverneurs van Curaçao en Sint Maarten. Dat verklaart minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën van Curaçao desgevraagd tegenover het Antilliaans Dagblad. Hij rekent erop dat hiermee de rust binnen de Centrale Bank terugkeert.
De nieuwe raad bestaat uit Etienne Ys (voorzitter), Jeannette Hagen, Rignaal ‘Jean’ Francisca, Dennis Richardson, Ahmed Bell en Ajamu Baly (overige leden). De laatste drie zijn op voordracht van het Land Sint Maarten, terwijl Hagen en Francisca op voordracht van de regering van Curaçao zijn aangesteld. Ys, oud-premier van de Nederlandse Antillen, is weliswaar van Curaçao, maar is als president-commissaris door allebei de landen aangesteld.
Een zevende lid ontbreekt nog, om de nieuwe RvC compleet te maken, aldus minister Gijsbertha. ,,Deze zal spoedig volgen.” Nadat afgelopen week de ministerraad van zowel Curaçao als Sint Maarten hiertoe heeft beslist, zijn de LB’s (landsbesluiten) getekend door de gouverneurs; respectievelijk Lucille-George-Wout en Eugene Holiday.
Behalve de besluiten tot benoeming van de zes nieuwe leden hebben de ‘vermogensgerechtigden’, zoals de landen worden genoemd in de relatie met de gezamenlijke Centrale Bank, ook besloten tot ontslag van de voormalige RvC. Drie waren vooruitlopend daarop al zelf afgetreden: fungerend voorzitter Robert Pietersz, Hubert Lopez en Vincent Williams.
Maar twee commissarissen bleven ondanks een dringend verzoek op te stappen toch stug zitten: Miriela Carolina en Tom Kok. Laatstgenoemde was al eerder, ten tijde van het interim-kabinet Pisas, voorgedragen voor ontslag. Maar naar verluidt werd zijn LB destijds niet getekend.
Kok was degene die - als voormalig partijvoorzitter van de Nederlandse partij D66 en de contacten met politiek Nederland die hij daaraan had overgehouden - volgens CBCS-president Emsley Tromp vertrouwelijke informatie zou hebben verstrekt aan De Nederlandsche Bank (DNB) in Amsterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in Den Haag. De RvC zegde het vertrouwen in Kok op. Nu hebben beide gouverneurs ook het ontslagbesluit van Carolina en Kok getekend en lijkt hun rol bij de CBCS in Scharloo uitgespeeld.
,,Ik hoop en verwacht dat met de aanstelling van de nieuwe RvC-leden de rust terugkeert en daarmee het vertrouwen van de financiële wereld, zowel lokaal, binnen het Koninkrijk als in de internationale financiële sector”, zegt Gijsbertha, die eind mei als minister aantrad in het kabinet-Rhuggenaath (PAR/MAN/PIN). Eerder bekleedde hij kortstondig deze functie in het kabinet-Koeiman.
Op pagina 2
Taak RvC CBCS

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).