Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De stichting Cultureel Centrum Curaçao (CCC) heeft in het afgelopen jaar ondanks de precaire financiële situatie haar activiteiten kunnen voortzetten.

muziek

Dat laat de stichting in het jaarverslag van 2016 weten. ,,De financiële situatie, ontstaan door kortingen in de overheidssubsidie in de afgelopen jaren, blijft het bestuur belemmeren in de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden.”CCC stelt in 2016 te hebben kunnen functioneren dankzij de subsidie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) en het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, een agressief inningsbeleid van lesgelden, donaties en verhuur van lokaliteiten. Dat het bestuur belemmerd wordt in de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden, blijkt uit het feit dat de stichting eerder genoodzaakt was de activiteiten op het gebied van Theater en Literatuur tot het minimum te beperken. Op het gebied van Dans kon het programma Basiscursus Folkloristisch Dansen door instructeurs opgeleid door CCC gedeeltelijk worden overgenomen. Over het project Muziekcursussen voor gepensioneerden stelt de stichting dat deze kan doorgaan. Dit project wordt gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Op 28 april 2016 heeft de stichting Cultureel Centrum Curaçao haar aanvraag voor subsidie 2017 overeenkomstig het vigerende subsidiesysteem ingediend bij OWCS onder toevoeging van het Jaarverslag 2015 en het Activiteitenplan 2017 met de daarbij behorende Specificatie Activiteitenkosten 2017. In 2016 heeft de stichting donaties ontvangen van de Lions Club Curaçao (18.000 gulden) voor de realisatie van het project Digitalisering Muziektheorie en voor stoelen en wandklokken voor de muziekleslokalen; van RF Luxembourgh S.A.R.L. – Rabo Bank (5.000 gulden); van de collecte tijdens de begrafenis van Frank Davelaar (762 gulden) en van Deanne Chemaly (2.500 gulden).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).