Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Ambtenaren van verschillende ministeries hebben afgelopen vrijdag overlegd over de inhoud van het Urgentieprogramma.

urgentiepr

De bijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de ministeries van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Justitie en Politie (Top C), Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Economische Ontwikkeling (MEO) en Algemene Zaken (AM). Minister-president Eugene Rhuggenaath was aanwezig om het overleg te openen. Hij sprak zijn waardering uit voor het goede werk dat de ambtenaren al hebben verzet en benadrukte het belang van samenwerking tussen de ministeries voor het ontwikkelen en uitvoeren van het Urgentieprogramma. Na een korte introductie hebben de deelnemers tot laat in een positieve atmosfeer gewerkt aan het programma. In twee groepen werd gediscussieerd over al lopende activiteiten die zijn geïnventariseerd. Verschillende activiteiten in het kader van armoedebestrijding kunnen in samenwerking worden uitgevoerd. Hiermee zal worden begonnen in Buena Vista, Montaña en Bándabou, meer specifiek in Barber. Het team dat werkt aan het opstellen van het Urgentieprogramma zal de werkzaamheden binnenkort afronden en het programma voorleggen aan de Ministerraad. Het is de intentie om in september te beginnen met de uitvoering.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).