Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In het jaar 2016 heeft het Afpakteam voor een totaal van 1.756.180 gulden aan goederen in beslag genomen.

afpakteamDat staat in het jaarverslag 2016 van het OM. ,,Het afpakken van crimineel geld is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen (de georganiseerde) criminaliteit. Geld is de drijfveer, het motief voor nagenoeg alle criminaliteit. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen worden criminelen geraakt op een plek die hen pijn doet, namelijk in de portemonnee. Door deze aanpak hebben verdachten geen profijt van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont. Zichtbaar afpakken tast het beeld van de onaantastbare crimineel aan. Bovendien is het belangrijk om te voorkomen dat criminele winsten worden geherinvesteerd. Het Afpakteam Curaçao is een samenwerking van Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB), douane, Koninklijke Marechaussee (KMar), Korps Politie Curaçao (KPC), kustwacht, Ontvanger Belastingen Curaçao en het Openbaar Ministerie (OM). Het Afpakteam opereert budgetneutraal aangezien het zichzelf terugverdient met de afpakacties. De overige opbrengsten komen ten goede aan het land Curaçao. Het Afpakteam heeft in het afgelopen jaar veel acties verricht en er is veel crimineel vermogen afgepakt. Het Afpakteam gaat nog minstens twee jaar door met haar activiteiten. Dit is in 2016 bekrachtigd middels de ondertekening van een convenant door de opdrachtgevers, de minister van Financiën en de minister van Justitie”, aldus het OM.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).