Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De huisvestingssituatie van het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheid (ORV) is al een aantal jaar niet goed.

orvIn het jaarverslag 2016 wordt uitgelegd: ,,De gebouwen te Rio Canario verkeren sinds 2006 in een volledige staat van verval. Vanaf 2013 is het ORV gehuisvest in een tijdelijk pand in afwachting van de renovaties op de oude locaties. Wegens het uitblijven van de renovatiewerkzaamheden aan de gebouwen te Rio Canario is verlenging van de huur op de huidige locatie aangevraagd. De huidige huurovereenkomst loopt af per oktober 2017, er zal dus wederom een verlenging aangevraagd moeten worden.”,,Achtereenvolgende begrotingsjaren heeft het ORV via de landsbegroting (en in diverse mails, brieven en werkoverleggen) meerdere verzoeken ingediend voor het beschikbaar stellen van de nodige middelen voor nieuwbouw, verbouw en groot onderhoud van ons gebouwencomplex (leslokalen, toiletten, keuken, kantine, kantoorruimtes, sportzaal, slaapgelegenheden/internaat) echter hebben we deze middelen niet ontvangen. Een initiële raming heeft uitgewezen dat een bedrag van 1,2 miljoen gulden nodig is voor fase 1, het realiseren van de meest dringende projecten voor huisvesting. Beginnende met onze kantine, keuken, internaat, de verbouwing van leslokalen 6, 7 en 8 die in 2012 door een brand zijn verwoest en het realiseren van verbouwing ter huisvesting van een klein gedeelte van het personeel.”,,Door middel van het realiseren van deze eerste fase van de werkzaamheden zullen we in staat zijn om onze activiteiten stapsgewijs te hervatten op Rio Canario waardoor wij op de tijdelijke locatie een besparing van de huurkosten kunnen realiseren.”,,Hierna willen we beginnen met de verbouwing van de leslokalen 6, 7 en 8 en bijbehorende kantoren. Zodra deze fase is afgerond kan een gedeelte van het personeel verhuizen en kan een groot gedeelte van onze opleidingsactiviteiten volledig op Rio Canario plaatstvinden.”,,Het huisvestingsprobleem op de huidige locatie van het ORV begon zich te manifesteren in 2016. Door het groot aantal cursisten dat dagelijks gebruikmaakt van onze lokaliteiten wordt een groot beslag gelegd op de toiletvoorzieningen. De huidige locatie is niet ingericht voor groot intensief gebruik. Ook merken wij keer op keer dat er veel investeringen nodig zijn in vervanging van apparatuur en meubilair. Momenteel is er geen zicht op een aanvang van de werkzaamheden met betrekking tot de huisvesting van het ORV. De benodigde middelen zijn wederom aangevraagd voor de begroting van 2017, maar zijn wederom niet ontvangen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).