Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het dreigement van onderwijsvakbond Sitek om op de eerste schooldag - 17 augustus - te staken, is niet van de baan. Dat heeft voorzitter Darius ‘Lio’ Plantijn tegenover deze krant verklaard.


StakingDe voorzitter deed zijn uitlatingen nadat de bond afgelopen maandag een onderhoud had met minister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR).
,,Op 13 augustus hebben wij een algemene ledenvergadering, als dan blijkt dat de minister er niet in is geslaagd de gewenste maatregelen te treffen, dan gaat de staking door. Voor Sitek is het nu een kwestie van 'do or die'”, aldus Plantijn.
Alcalá-Wallé heeft afgelopen maandag vroeg in de ochtend een overleg met de bond gehad. Daarbij is afgesproken dat partijen op 6 juli weer met elkaar vergaderen. De bewindsvrouw verklaarde aan deze krant dat na het onderhoud met de bond de dreiging van een staking van tafel was. De bond daarentegen verklaarde dat ondanks het overleg met de minister, de kans op een staking nog steeds reëel is.
Alcalá-Walle stelt dat er gesproken is over de aandachtpunten van de bond. ,,Er is gesproken over de kerstbonus die alle ambtenaren, behalve de leerkrachten hebben ontvangen. Daar moet nog aan gewerkt worden. Het schooltransport is ook besproken. Wij hebben het gehad over een protocol daarvoor”, aldus de minister. Plantijn legt uit: ,,Het onderwerp van docenten die nu een A-status hebben en in aanmerking komen voor een B-status is aan bod gekomen. Een docent die al vijf jaar in dienst is, komt in aanmerking om niet langer de A- maar B-status te krijgen, dat is een uitbreiding van het takenpakket en de beloning ervoor. Een soort promotie.”
Naar het oordeel van de vakbond heeft de minister genoeg tijd tot 13 augustus toe om de wensen van de vakbond in te willigen. ,,De bond heeft begrepen dat de kerstgratificatie niet is uitbetaald omdat het nog bij de financial controller van Financiën ligt”, aldus de Sitek-voorzitter.
Alcalá-Wallé verklaarde ook dat er gesproken is over de arbeidsomstandigheden van het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel. Vreemd noemt de voorzitter bijvoorbeeld het feit dat onderwijsassistenten toch tijdens de vakantie op het werk moeten verschijnen, terwijl er geen docenten of kinderen aanwezig zijn voor wie zij iets kunnen betekenen.
Een ander aandachtspunt van de bond is het verschil in uren van docenten havo/vwo en vsbo binnen het vervolgonderwijs. In het onderhoud met de bond is ook over de status van Feffik gesproken. De minister heeft naar voren gebracht dat er nog een besluit genomen moet worden over de status van het opleidingsinstituut.
Sitek is op maandagochtend vroeg door de minister uitgenodigd vanwege haar overvolle agenda. Zij betreurt het daarom dat de bond met een staking dreigde. ,,Omdat ik juist in de vergadering waarin wij met elkaar kennismaakten, heb aangegeven dat ik een voorstander ben van samenwerking en dialoog en polarisatie geen deel uitmaakt van het beleid dat ik voor ogen heb.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).