OM eist zelfde straf in zaak Babel, met als aanvulling directe aanhouding Schotte.
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Op de tweede dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak Babel eiste het Openbaar Ministerie gisteren dat het vonnis in eerste aanleg tegen Gerrit Schotte (MFK) en Cicely van der Dijs wordt bevestigd. Aanvullend vordert het OM na de uitspraak de onmiddellijke gevangenhouding van de MFK-leider.

cicelygerrit
Als grond voor de directe aanhouding van Schotte na de uitspraak van het vonnis gaf het Openbaar Ministerie (OM) ‘geschokte rechtsorde’ op. ,,Het is onbegrijpelijk dat Schotte nog steeds actief kan wezen met dit feitencomplex”, zo stelde advocaat-generaal (AG) Leomar Angela tijdens zijn requisitoir. Hij werd bijgestaan door officier van justitie Gert Rip, die belast is met deze zaak waarbij Schotte onder andere verdacht wordt van valsheid in geschrifte, witwassen en ambtelijke corruptie.
De verklaringen van gisteren en een dag eerder door Schotte en zijn partner Van der Dijs - waarbij het tweetal voor het eerst sprak over de aantijgingen in de zaak Babel - hebben het Openbaar Ministerie niet van hun onschuld weten te overtuigen. Angela uitte de vrees voor herhaling ‘gezien de inhoud van de verklaring van Schotte waar uit niets enig inzicht in foutief handelen blijkt’.
In eerste aanleg eiste het OM voor Schotte een gevangenisstraf van drie jaar, alsmede de ontzetting uit het recht om gedurende vijf jaar verkozen te worden en het inleveren van zijn diplomatieke paspoort. Voor Van der Dijs werd een celstraf van 18 maanden geëist. De eis werd door het gerecht in maart 2016 ook toegewezen; het koppel werd veroordeeld, maar liep vervolgens als vrij man en vrouw de rechtszaal uit en tekende twee weken later hoger beroep aan. Hoewel van Schotte verwacht wordt dat hij bij wederom een voor hem negatief vonnis in cassatie zal treden, vordert het OM nu dat hij direct na de uitspraak van het vonnis in hoger beroep in de boeien wordt geslagen en wordt opgesloten.
Het OM stelt het volgende: ,,Schotte was in de periode dat hij betalingen ontving en ook daarna terwijl er tegenprestaties volgden, ambtenaar; er is sprake van meerdere giften, in ieder geval van de twee ten laste gelegde bedragen staat vast dat het giften zijn; de giften zijn aangenomen; de giften werden verhuld via valse facturen en via witwasconstructies door middel van buitenlandse rekeningen, vennootschappen en opnames in cheques; Schotte wist dat deze giften hem niet zomaar werden gedaan en dat er een tegenprestatie voor werd verwacht.”
En hoewel het OM aangeeft dat een tegenprestatie niet bewezen hoeft te worden verklaard, immers het aannemen van giften is voldoende onder deze omstandigheden, blijkt het volgende: ,,Schotte heeft zich vanuit zijn aansluitende ambtelijke functie als premier van Curaçao aantoonbaar ingespannen om voor de omkoper Corallo (casinobaas Francesco Corallo, red.) en diens rechterhand Baetsen (Rudolph Baetsen; voorgedragen door Schotte voor de functie van president-commissaris bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, red.) een hoge en invloedrijke functie te regelen op Curaçao. Hij heeft Corallo informatie gegeven over mogelijke olievelden op Curaçao, en - nog wel het belangrijkste - Schotte heeft aan een buitenlandse gokbaas directe verregaande macht willen geven over de Curaçaose politiek via de politieke partij MFK.”
Voor dit laatste verwijst het OM naar de zogeheten ‘agreement’ die was opgesteld waarmee Corallo - zelf in Italië verdacht van onder andere witwassen en valsheid in geschrifte - een dikke vinger in de pap zou hebben binnen de partij MFK en uiteindelijk na het aan de macht komen door Schotte op Curaçao. Het OM haalt hierbij een eerdere verklaring van Schotte aan waarbij hij aangaf te hebben geweten dat Corallo door middel van de agreement op concrete invloed uit was in publieke zaken. ,,Hieruit kan worden afgeleid dat Schotte had moeten beseffen dat de betalingen aan hem werden gedaan teneinde hem te bewegen iets te doen of na te laten.
Gisteren was nog niet bekend wanneer het Hof zich over deze zaak uitspreekt.
Op pagina 5
Overzicht
van punten
verdediging


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).