Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De toerist op Curaçao blijft langer op het eiland. Er is in de eerste vier maanden sprake van gemiddeld bijna 9 overnachtingen per toerist (8,9 om precies te zijn). Vorig jaar lag dit op 7,9 overnachtingen.


Toeristen op CuracaoDat meldt toeristenbureau CTB, dat er direct aan toevoegt dat hiermee de forse terugval van het aantal verblijfstoeristen met 13 procent (vooral als gevolg van het inzakken van het toerisme uit buurland Venezuela) deels wordt gecompenseerd door langer verblijf. Het gaat dan om de periode januari tot en met april. Het totaalaantal overnachtingen nam 2 procent af.
In de eerste vier maanden van dit jaar waren Europese toeristen goed voor een bijdrage van 176 miljoen gulden aan de lokale economie. Het toerisme genereerde van januari tot en met april 2017 in totaal 333 miljoen. Iets meer dan de helft daarvan is dus op het conto van Europese toeristen. Vooral uit Nederland, maar in april kwamen er ook bijna een kwart meer Duitse gasten.
De Amerikaanse toeristen waren goed voor een bedrag van 84 miljoen, de Zuid-Amerikanen voor 54 miljoen, terwijl de toeristen uit de andere regio’s een bedrag van 18 miljoen gulden vertegenwoordigen.
Het aantal verblijfstoeristen valt in vergelijking met vorig jaar 13 procent lager uit. In 2016 waren er 165.025 verblijfstoeristen in de eerste vier maanden van het jaar, voor 2017 ligt het aantal op 144.271. Ondanks deze tegenvaller is er dus wel een toename geregistreerd in het aantal overnachtingen per toerist, aldus CTB.
De meerderheid van de overnachtingen is voor rekening van Europese toeristen. Van januari tot en met april waren er 1.280.737 overnachtingen, de Europese toeristen hadden in totaal 809.206 overnachtingen, oftewel 63,2 procent van het geheel. In vergelijking met vorig jaar is bij de overnachtingen van Europese toeristen sprake van een groei van 5 procent. Bij de Amerikaanse toeristen is er een toename van 1 procent in de overnachtingen, het resultaat van de groei van de Canadese markt.
In april bezochten 13.512 Nederlandse toeristen het eiland, in vergelijking met vorig jaar is dat een daling van 4 procent. Gemeten over de eerste vier maanden is de afname gering, namelijk 1 procent. Het is tegelijkertijd zo dat dat deze toeristen langer op het eiland zijn gebleven in vergelijking met april 2016.
In april van dit jaar zijn 2.454 Duitse toeristen naar Curaçao gekomen, in vergelijking met vorig jaar is dat een toename van 23 procent, in 2016 lag het aantal op 1.994. De Duitse toeristen zijn in april gemiddeld langer gebleven. Vorig jaar registreerde CTB nog een gemiddeld verblijf van 8,6 nachten, voor 2017 ligt dit op 10,4, aldus het toeristenbureau.
Curaçao heeft in de eerste vier maanden van 2017, in vergelijking met vorig jaar, 58 procent minder verblijfstoeristen uit Latijns-Amerika verwelkomd. Dat komt door de terugval in het aantal Venezolaanse toeristen die het eiland bezoeken, zo blijkt uit een persverklaring van CTB. Het toeristenbureau registreerde in de maand april 2.554 bezoekers uit Venezuela; er zijn die maand uit Zuid-Amerika in totaal 6.403 bezoekers naar Curaçao gekomen.
Met 6.390 toeristen uit Noord-Amerika in april van dit jaar is het aantal voor deze groep stabiel gebleven. In totaal kwamen er 1.803 Canadese toeristen naar het eiland, dit houdt een groei in van 15 procent. Het aantal bezoekers uit de VS daalde met 4 procent, uit dat gebied zijn in totaal 4.587 toeristen gekomen. CTB registreert een daling van 6 procent van Braziliaanse toeristen, terwijl er in het geval van Colombiaanse toeristen sprake is van een groei van 93 procent. De marketingactiviteiten en de charters vanuit Colombia hebben tot deze toename geleid.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).