Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het regeerakkoord van het nog te vormen kabinet-Rhuggenaath - bestaande uit de partijen PAR, MAN en PIN - met de titel ‘Realisando e máksimo potensial di Kòrsou’ wordt vandaag om 17.00 uur bij Kurá di Arte in Pietermaai getekend.

kuradiarte

Het akkoord is sterk gericht op onderwijs, vorming en armoedebestrijding, zo laat een van de deelnemende partijen weten.
Informateur Etienne Ys zal vandaag verslag uitbrengen bij de gouverneur, waarna politiek leider en beoogd premier Eugene Rhuggenaath van PAR tot formateur wordt benoemd. Normaalgesproken neemt de informateur de taak van de formateur - het vormen van een kabinet - ook op zich. Dat gaat dit keer anders, zo geeft Rhuggenaath tegenover deze krant aan. ,,Als aantredend premier neem ik zelf de taak op me om mijn kabinet te vormen en houd ik tegelijkertijd zelf gesprekken met de kandidaat-ministers.” Ys blijft gedurende dit proces aan als adviseur van Rhuggenaath. Door het voorbereidende werk van Ys zal Rhuggenaath alleen belast zijn met het in gang zetten van de screening van de kandidaat-ministers.
De nieuwe coalitiepartijen hebben gisteren het laatste concept van het regeerakkoord gekregen om intern binnen de afzonderlijke partijen te bespreken. Ys is er gisteren van uitgegaan dat die ronde weinig problemen zal opleveren. In het uiterste geval kan het tekenen van het akkoord met een dag, dus naar donderdag worden verschoven, aldus de informateur. ,,De informatieronde is soepel verlopen omdat de deelnemende partijen al voordat die ronde begon elkaar hadden gevonden en de portefeuilles hadden verdeeld. Dat gebeurt niet vaak. Ik geloof ook dat de partijen wilden laten zien dat het mogelijk is om een regering probleemloos en in alle rust te vormen, zonder dat er sprake is van intriges, zetelroof. Dat heeft mijn werk vergemakkelijkt”, aldus Ys.
De toekomstige formateur Rhuggenaath heeft er in verband met zijn formatieopdracht van afgezien om deze week naar China te gaan waar de economische top ‘One Belt One Road’ wordt gehouden. Tijdens de top wordt ook stilgestaan bij de plannen van Guangdong Zhenrong Energy om de Isla-raffinaderij te moderniseren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).