Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De kersverse minister Errol Goeloe (KdNT) van Economische Ontwikkeling in het interim-kabinet-Pisas/Schotte is door de top van Insel Air en de door de rechter aangestelde bewindvoerder op de vingers getikt.

goeloe

Dit in verband met de besprekingen die Goeloe samen met MFK-leider/Statenlid Gerrit Schotte in Miami heeft gevoerd met Synergy Aerospace, de kandidaat-strategisch partner van het noodlijdende Insel.
,,We have been informed by Synergy Aerospace, that in order to avoid unwanted misunderstandings or inaccuracies, it will not entertain further conversations outside the presence of the trustee”, schrijven ceo Gilles Filiatreault en bewindvoerder (trustee) Rogier van den Heuvel aan Goeloe.
De bewindsman was in het weekend op initiatief van parlementariër Schotte - die niet ministeriabel is maar het tijdelijke kabinet-Pisas in Fòrti de facto wel aanstuurt - in Miami en voerde er onderhandelingen over het partnership tussen Insel en Synergy, grootaandeelhouder van onder meer Avianca.
Op basis van mediapublicaties blijkt dat de delegatie zich heeft gehouden aan wat er al eerder (ten tijde van PAR-minister Eugene Rhuggenaath, red.) was overeengekomen in de Letter of Intent en ook aan de geest van wat er staat in de concept-Heads of Agreement. Blijkbaar is alles hetzelfde gebleven, vervolgt de brief. Als er iets is gewijzigd, bijvoorbeeld garanties verstrekt schriftelijk of mondeling, wil het management dit weten van Goeloe.
,,Kennelijk heeft de regering geen gehoor gegeven aan de suggestie van de meerderheid in de onlangs gehouden centrale commissievergadering van de Staten. In deze bijeenkomst suggereerde de meerderheid om de financiële steun aan Insel Air stop te zetten.” Tornen aan het overbruggingskrediet, wat feitelijk het operationele budget is voor Insel, houdt een risico in voor de voortzetting van de vliegactiviteiten - om niet te noemen de bescheiden groei - en verhoogt het gevaar van meer massaontslagen. De groei, hoe beperkt ook, draagt bij aan de waarde van Insel Air en is daarom bevorderlijk voor het uitzicht van crediteuren (waaronder leveranciers) ten minste een deel van hun geld terug te zien. Zo vervolgt de brief aan Goeloe, die feitelijk vriendelijk wordt verzocht om geen roet in het eten te gooien en het reeds in gang gezette proces tot redding van Insel - met behulp van een strategisch partnership - niet te verstoren. ,,Het management stelt voor dat de regering zich onthoudt van welke gesprekken en onderhandelingen met partners dan ook, zonder betrokkenheid van de directie, de Raad van Commissarissen en de bewindvoerder.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).